Pressmeddelande -

Lägre elpriser men elområdena oroar kunderna

Många faktorer pressar ned elpriset just nu: milt väder, finansoro och god vattenproduktion.

- Trots det känner många kunder oro för elområdesindelning och kunder i elområde 4  betalar väsentligt högre priser än kunder i övriga Sverige, säger Joakim Borén, privatmarknadschef på Bixia.

Det har nu gått drygt en månad sedan Svenska Kraftnät delade in Sverige i fyra elområden. Det har inneburit en viss prisskillnad mellan elområdena och elområde 4 har haft högst pris. Om allt går som planerat kommer högre kärnkraftstillgänglighet in i systemet i december vilket bidrar till att minska prisskillnaderna. På sikt kommer även den stadigt ökande vindkraftproduktionen bidra till att minska prisskillnaderna liksom den ökande överföringen inom och utanför Norden. Det kommer generellt sett att sänka elpriset i Norden.

-Under november månad har Bixias privatkunder med rörligt elpris i elområde 4 betalat 7 öre/kWh mer än våra kunder i elområde 3, säger Joakim Borén.

Elmarknadsläget just nu

Spotpriserna hålls nere trots att vi är inne i december månad. Det beror främst på det fortsatt milda vädret och att kärnkraften ökat i produktion. Under denna vecka ökar kärnkraftsproduktionen i Sverige till cirka 90 % då Ringhals 3 samt 4 successivt kommer i full drift. Därefter återstår endast Ringhals 2 och Oskarshamn 1, dessa ska vara i full drift den 5 januari respektive under andra halvan av december. Vattenmagasinen har fortsatt god tillgång och den starka vinden den senaste tiden, har också bidragit till att hålla spotpriserna nere.

För den finansiella marknaden, som sätter priset på fast elpris, håller finansoron i Europa nere priserna på de längre elterminerna, årskontrakten. Denna prisdämpande faktor på elterminerna kommer att bestå ett bra tag till.

Bixia rekommenderar

Över tid har det visat sig att rörligt elpris är det mest fördelaktiga och för närvarande är de parametrar som ligger till grund för såväl rörligt elpris som fast elpris gynnsamma. Det finns alltid en risk för högre priser om det blir en kall vinter och låg kärnkraftsproduktion.

- Det mesta talar för att elpriserna hålls nere. Men självklart kan man ta ett kort fastprisavtal över vintern om man vill känna sig absolut säker på sina elkostnader. Även de kortare avtalen har bra prisläge just nu, avslutar Joakim Borén.

Fakta om elområdesindelningen:

www.svenskenergi.se

www.svk.se

www.bixia.se

 

För mer information kontakta gärna:

Joakim Borén, chef privatmarknad, Bixia, 073-351 47 48

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Ämnen

  • Energifrågor

Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

 

Bixia AB är ett fristående elbolag med nio delägare: Tekniska Verken i Linköping AB, Växjö Energi AB, Mjölby Svartådalen Energi AB, Bjäre Kraft, Södra Hallands Kraft, Sandviken Energi, Nässjö Affärsverk AB, Borgholm Energi AB, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Koncernen har totalt 18 kontor. Dessa finns i Linköping, Borgholm, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup, Växjö och Ängelholm.

Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och erbjuder attraktiva energi- och kommunikationsprodukter. Bixia har ca 300 000 kunder och omsatte 2010 cirka 3,8 Mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad och småskalig energiproduktion och är det elhandelsbolag som köper in mest närproducerad el från cirka 600 anläggningar. www.bixia.se.

Kontakter

Jenny Johnson

Presskontakt Chef Marknad och Varumärke 013-20 83 09