Pressmeddelande -

Lönsammare att satsa på egenproducerad el

Bixia lanserar ”Nettodebitering” – en ny tjänst som ger möjlighet att spara pengar för företag som producerar och förbrukar förnybar el. Nettodebitering innebär att den el som produceras för eget bruk är befriad från energiskatt, under vissa förutsättningar.

– Det här innebär stora besparingsmöjligheter för exempelvis bostadsbolag, som har satsat på egen vindkraft eller solel. Det gör det lättare att räkna hem investeringarna i förnybar el, vilket vi på Bixia vill uppmuntra, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.

Nettodebiteringstjänsten innebär att den el som kunden producerar avräknas mot elen som används på den vanliga elfakturan. På den egenproducerade elen utgår ingen energiskatt förutsatt att det inte på något sätt kan vara fråga om yrkemässigt leverans.

Skattebefriad förnybar el

Redan idag är det många företag och exempelvis bostadsbolag och lantbruk som producerar egen el och säljer sedan överskottselen till marknaden via Bixia.

– Använder producenten en övervägande andel av den el de producerar själva kan det vara lönsammare att tillämpa Nettodebitering som kan innebära att man slipper betala energiskatt. För ett bostadsbolag kan energiskatten röra sig om mångmiljonbelopp, säger Flemming Christoffersen.

Bixias systemstöd för nettodebitering är integrerat med ordinarie mätvärdeshanterings- och debiteringssystem. Det säkerställer kvalitetet och minimerar felkällor i hanteringen. Systemet hanterar också prisjustering för elområde.

Överskottet ger ingen ersättning

Om man som producent är intresserad av nettodebitering och samtidigt vill sälja överskottet man inte använder för egen elanvändning finns olika möjligheter till samägande.

– Grundförutsättningen är att undvika yrkesmässig leverans och att överskottet måste matas ut på nätet utan ersättning. Här finns möjligheter att exempelvis upplåta delar av produktionen till ett annat bolag, förklarar Flemming Christoffersen.

Fakta Bixia Nettodebitering

 • Nettodebitering innebär att egenproducerad el avräknas mot egen elanvändning timme för timme. Det går alltså inte att spara volym som produceras till exempel på natten för elanvändning som uppstår senare.
 • Yrkesmässig leverans innebär att den el som produceras överlåts genom försäljning. Enbart utmatning på elnätet utan ersättning innebär inte leverans.
 • El kan även enligt ett avgörande av högsta förvaltningsdomstolen ingå ospecifierat i hyra till en hyresgäst utan att det blir fråga om yrkemässig leverans. När koncernbolag levererar el till andra koncernbolag är leveransen att betrakta som yrkesmässig.
 • Som användare av egenproducerad el är man kvotpliktig för elcertifikat och ansvarar själv för att deklarera detta.
 • En enda skattepliktig leverans medför att all el som produceras i bolaget blir skattepliktig. Samma princip gäller även när en ekonomisk förening producerar el för sina medlemmar.
 • Om produktionen överstiger elanvändningen måste överskottet matas ut fritt på nätet eftersom försäljning innebär yrkesmässig leverans. Inför beslut om nettodebitering gäller det därför att försöka hitta en optimal produktionsnivå i förhållande till förbrukning.
 • Vid upplåtelse av elproduktion kan hyrestagaren vara att betrakta som producent av elkraft och därmed även elcertifikatsberättigad.
 • Lagstiftningen på området är för närvarande oklar och det finns inte så mycket praxis att tillgå. Det är elproducenten/elanvändaren som själv bär detta ansvar. Rekommendationen är att alla som har för avsikt att börja producera skattebefriad el gör en ordentlig förstudie och en genomgång av alla situationer som är aktuella i det enskilda fallet.
 • Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som bland annat ska belysa utformningen av reglerna om energiskattebefrielse vid förnybar elproduktion. Bixia bevakar fortlöpande vad som händer på området.

 

För mer information, kontakta gärna

Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning Bixia AB, 070-813 17 29

Ulrica Henriksson, affärsutvecklare Bixia AB 070-322 96 81

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia AB, 076-828 58 11

 

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Taggar

 • bixia
 • elbolag
 • elbranschen
 • elhandelbolag
 • energi
 • förnybar
 • energiskatt
 • vindkraft
 • solel

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar!

Läs mer på www.bixia.se

Presskontakt

Jenny Johnson

Jenny Johnson

Presskontakt Chef Marknad och Varumärke 013-20 83 09