Pressmeddelande -

Nu kan elbolaget Bixias kunder göra egen solel

Nu kan husägare själva göra el från solenergi med elbolaget Bixias solcellspaket. Paketen innehåller solcellspaneler som monteras på taket till t ex en villa eller fritidshus och växelriktare som omvandlar energin från solen till hushållsel. På så sätt kan kunden göra en god gärning för miljön och samtidigt minska sina elkostnader.

- Vi tycker att alla ska kunna välja el från förnybara energikällor, men idag räcker den inte. För att nå dit krävs en utbyggnad av produktionen av förnybar el. Det behövs helt enkelt fler producenter. Därför arbetar vi aktivt med den utvecklingen, både genom våra inköp och genom att stötta småskaliga producenter med vår miljöfond. Nu tar vi nästa steg och gör det enkelt för privatpersoner att producera sin egen el från ren solenergi, säger Tom Istgren, vd Bixia.

Nu har Bixia tillsammans med Design Partner Engineering i Värmland tagit fram ett erbjudande om solcellspaket för privatkunder. Solcellspanelerna, som enkelt monteras på hustaket, fångar upp solens strålar och en växelriktare omvandlar dem sedan till hushållsel - utan att ge några utsläpp eller restprodukter. När solen skiner produceras el som kunden kan använda istället för att köpa el och på så sätt minskar elkostnaderna. När det produceras mer el än vad hushållet gör av med kan kunden sälja överskottselen till Bixia, så att den kommer andra kunder till nytta.

- El från solenergi är stort i t ex Tyskland, men här i Sverige har vi  hamnat lite på efterkälken. Detta trots att vi har samma förutsättningar klimatmässigt som i Tyskland och trots att det finns bra teknologi för att producera el från solenergi. Problemet har varit att teknologin inte varit lättillgänglig för vanliga privatkunder.  Med vårt solcellspaket vill vi ändra på det och göra det enkelt för husägare att själva producera förnybar el, säger Tom Istgren.

Intresset för att producera egen el är stort. En undersökning som Bixia gjorde 2007 visade att 68 % av befolkningen skulle vilja producera sin egen el om det var möjligt.

Den 10 maj lanseras Bixias solcellspaket. Kunden kan välja mellan fyra olika storlekar beroende på hur mycket energi man vill producera och hur stor yta som kan användas till solcellerna. Det minsta paketet beräknas maximalt kunna ge cirka 600 kWh/år* och det största beräknas ge 2 400 kWh/år*.

Solcellerna är mycket driftsäkra, med en effektgaranti på 25 år, och kräver inget underhåll. För att säkerställa kvaliteten har Bixia byggt upp en fullskalig demoanläggning på Nääs utanför Borensberg i Östergötland, där tester pågått sedan hösten 2009.

Fakta om Bixia solcellspaket

- Paketet innehåller solcellspaneler, fästen för att fästa panelerna på taket samt en växelriktare som omvandlar likströmmen från solenergin till växelström som vi använder i hushållsel. Växelriktaren måste anslutas till elnätet av en elektriker.

- Via länsstyrelsen kan kunderna ansöka om bidrag för solcellsystemet. Bidraget täcker 60 % av den totala kostnaden. Det minsta paketet beräknas ge 600 k Wh/år* och kostar 29 900 kr (11 960 kr med bidrag inkl moms). Det största beräknas ge 2 400 kWh/år* och kostar 119 700 kr (47 880 kr med bidrag inkl moms).

- Om kunden vill sälja eventuell överskottsel till ett elbolag krävs en elmätare som läser av varje timme.

*)Maximal teoretisk produktionskapacitet, förutsätter att optimala förhållanden råder för solinstrålning.

www.bixia.se finns mer information om erbjudandet och goda råd till den som funderar på att börja producera solel. Där kan även intresseanmälan göras.

För mer information kontakta gärna:

Tom Istgren, vd Bixia, 070-313 97 42

Anna Drotz, produktutvecklingschef Bixia, 070-665 9274

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • privatkunder
 • solceller
 • solel
 • miljöfond
 • förnyelsebar
 • förnybar
 • fastighetsteknik
 • energi
 • elhandelsbolag
 • elbranschen
 • elbolag
 • bixia

Bixia är ett fristående elhandelsbolag med åtta delägare: Tekniska Verken i Linköping, Mjölby Svartådalen Energi, Oxelö Energi, Växjö Energi, Borgholm Energi, Nässjö Affärsverk, Södra Hallands Kraft och Bjäre Kraft

Koncernen har totalt 17 kontor. Dessa finns i Linköping, Borgholm, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup, Växjö och Ängelholm. Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 4,5 miljarder SEK

Kontakter

Jenny Johnson

Presskontakt Chef Marknad och Varumärke 013-20 83 09