Pressmeddelande -

Premiär för Mjölbys första laddstolpar för elbilar

I samband med McDonald’s 12-års jubileum i Mjölby invigs idag stadens allra första offentliga laddstolpar för elbilar. Det är elbolaget Bixia, som tillsammans med Mjölby-Svartådalen Energi, placerar ut laddstolparna för att underlätta utvecklingen mot framtidens fordon. Premiärladdstolpen i Östergötland invigs av tf landshövding Magnus Holgersson och Mats Eklund från Linköpings Universitet vid McDonald’s Mjölby.

Just nu pågår utvecklingen av infrastrukturen för elfordon i Sverige. En undersökning som beställts av Elforsk, svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag, visar att tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil, men detta intresse sjunker väsentligt om det inte finns en utbredd infrastruktur för laddning. En fulladdad elbil kan köra cirka 15-20 mil. Det gör att de passar bäst för stadstrafik, men för att elbilarna ska bli ett attraktivt alternativ är det också viktigt med lokala laddningsställen.

- Genom att satsa på laddstolpar gör vi det lättare för alla att byta till elbil. El som bränsle har många fördelar jämfört med bensin och diesel. Laddar man den med förnybar el blir det inga utsläpp alls, säger Jenny Johnson, marknadschef på Bixia.

Den nya laddstationen utanför McDonald’s Mjölby är den första av drygt 30 laddstationer som ska installeras i Linköping, Mjölby, Oxelösund, Borgholm, Växjö, Nässjö och Katrineholm. Eftersom det tar längre tid att ladda en elbil placeras laddstolparna på platser där man ställer ifrån sig bilen en längre stund, t ex parkeringsplatser, köpcentrum och vägrestauranger. Den nya laddstationen är samtidigt en viktig del i McDonald’s nationella test av laddinfrastruktur för kompletteringsladdning, sedan tidigare finns laddstationer i Växjö och Lindvreten utanför Stockholm. Entreprenör Carina Eriksson äger och driver McDonald’s i Mjölby sedan 12 år och har ett stort engagemang för den lokala utvecklingen i Mjölby.

- Vi på McDonald’s är stolta över att vara med och lägga grunden för laddinfrastrukturen för elbilar i Sverige. Jag tycker att detta är ett utmärkt exempel på hur det lokala näringslivet gemensamt kan bidra till en grön utveckling som också ger något tillbaka till invånarna i Mjölby, säger Carina Eriksson som äger och driver McDonald’s i Mjölby.

- Mjölby-Svartådalen Energi tillhandahåller energiinfrastrukturen i Mjölby. För omställningen av transportsektorn till långsiktig hållbarhet krävs en ny infrastruktur. När elbilarna kommer ska vi redan ha satt upp laddstolparna, säger Klas Gustafsson VD Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Idag finns ett hundratal elbilar i Sverige, framförallt specialfordon som t ex postens brevbärarbilar. Men utvecklingen är intensiv och marknaden spås växa kraftigt. Produktutvecklingen pågår för fullt bland biltillverkarna, t ex kommer Mitsubishi att lansera en elbil under hösten. Inom 10 år beräknar Elforsk att antalet elbilar i Sverige ska ha ökat till 600 000 eldrivna fordon. För att en sådan utveckling ska kunna bli verklighet krävs att det finns möjlighet att ladda bilen även på andra platser än på parkeringen hemma eller på jobbet. Laddstolparna är därför en viktig pusselbit för elbilens framtid.

-  På Bixia arbetar vi aktivt för att stötta utvecklingen av förnybar energi, och vi vill att alla ska kunna välja förnybar el även som fordonsbränsle. Laddstolparna är en viktig pusselbit för elbilens framtid och därför är det självklart för oss att vara med och utveckla infrastrukturen för laddning av elbilar, säger Jenny Johnson.

För mer information kontakta gärna:

Anna Drotz, produktutvecklingschef Bixia, 070-665 92 74

Carina Eriksson, ägare McDonald’s Linköping, Mjölby och Motala, 070-870 63 68, carina.eriksson@se.mcd.com

Jonny Cammerfjord, Energitjänster/Marknad Mjölby-Svartådalen Energi AB, 0142-855 82

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • laddstolpar
  • förnyelsebar
  • energi
  • elhandelsbolag
  • elbolag
  • bixia

Regioner

  • Östergötland

Vi samarbetar kring laddstationen i Mjölby

Bixia AB

Bixia AB omfattade tidigare bolagen Östkraft, Fyrstad Kraft och HöglandsEnergi. Under hösten 2009 bytte företagen till det gemensamma namnet Bixia. Bixia är det fjärde största elhandelsbolaget i Sverige och har cirka 250 000 kunder. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av mer småskalig energiproduktion, och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el från nästan 400 olika anläggningar.

Mjölby-Svartådalen Energi AB

Mjölby-Svartådalen Energi är den lokala energikoncernen i Mjölby som bedriver el-, fjärrvärme- och bredbandverksamhet. Huvuddelen av värmen produceras med biobränsle i Sörbycentralen i Mjölby. Vi producerar förnyelsebar energi med vind- och vattenkraft. Hela koncernen har 60 medarbetare och är certifierad enligt ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 samt är hälsodiplomerad.

McDonald’s

Carina Eriksson äger och driver sedan 12 år tillbaka McDonald’s i Mjölby, samt 2 McDonald’ s restauranger i Linköping och Motala. På sina restauranger i Östergötland serverar hon dagligen 8000 gäster tillsammans med sina 250 medarbetare. McDonald’s jobbar aktivt med miljöarbetet sedan många år tillbaka. Satsningen på laddinfrastruktur för elbilar syftar till att bidra till en utveckling mot grönare resor. Att bidra till hållbar utveckling genom innovation är inget nytt för företaget, ett annat exempel är återvinningen av den använda frityroljan till naturbiodiesel som används i de egna transportbilarna. Redan i början på 90-talet introducerades källsortering på restaurangerna. Sedan 2007 serveras enbart ekologiskt odlat, kravmärkt kaffe från gårdar certifierade av Rainforest Alliance. Ekologisk mjölk har funnits sedan 1995 och ingår såväl i kaffe latten som i Nya Happy Meal enligt tallriksmodellen. McDonald’s har även valt förnybar el, märkt Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens kriterier.

Kontakter

Jenny Johnson

Presskontakt Chef Marknad och Varumärke 013-20 83 09

Relaterat innehåll