Pressmeddelande -

Svenska folket gillar vindkraft – men inte på sin bakgård

8 av 10 svenskar anser att vindkraft är miljövänligt, drygt 7 av 10 tycker det är en smart energikälla och 6 av 10 tycker att vindkraften borde byggas ut. Men endast 3 av 10 kan tänka sig att bo i närheten av ett vindkraftverk. Det framgår av en attitydundersökning som elbolaget Bixia låtit genomföra bland svenskar mellan 18 och 75 år.

På Bixia, som satsar stort på vindkraft och annan förnybar energi, är man glad över svenskarnas positiva inställning och ser också en stor potential i att bygga ut vindkraften.

–­Redan idag står vindkraften för cirka 9 procent av vår totala elproduktion. Vårt land har mycket goda naturförutsättningarna för att bygga ut vindkraften mer. Vi har 26 procent större landyta än Tyskland och bara en niondel så många invånare, dessutom har vi bättre vindlägen. Ändå har Tyskland 40 000 vindkraftverk medan vi i Sverige har drygt 5 000, säger Magnus Ravander, chef försäljning och marknad på Bixia.

Sedan flera år säljer Bixia enbart förnybar el till sina privatkunder och allt fler företagskunder väljer också förnybart. Men för att den förnybara elen ska räcka till alla behöver den byggas ut.

– Vi vill att alla ska kunna välja förnybar el, därför stöttar vi producenter som vill investera bland annat genom vår miljöfond, säger Magnus Ravander.


Yngre och kvinnor mer positiva än män
Attityderna kring vindkraft verkar varierar både beroende på ålder, kön och var man bor. Kvinnor är generellt sätt mer positivt inställda än män. Likaså visar undersökningen att yngre personer och storstadsbor är mer positiva än äldre personer och de som bor på landsbygden.

Män tror i högre uträckning än kvinnor att vindkraft är en dyr energikälla och fler kvinnor än män tycker att vindkraften borde byggas ut. Nästan hälften av männen svarar att de inte kan tänka sig att bo i närheten av ett vindkraftverk och endast 35 procent av kvinnorna. 

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • bixia
  • elbolag
  • energi
  • förnybar
  • vindkraft
  • undersökning

 Bixia AB är ett elbolag med nio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi och Södra Hallands Kraft. Vi har sex kontor; Linköping, Alvesta, Nässjö, Uddevalla, Växjö och  Ängelholm. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1000 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Kontakter

Jenny Johnson

Presskontakt Chef Marknad och Varumärke 013-20 83 09

Relaterat innehåll