Gå direkt till innehåll
Ny satsning på hälsofrämjande innovationer

Nyhet -

Ny satsning på hälsofrämjande innovationer

Region Västernorrland satsar nu vidare för att tillsammans med invånare och näringsliv testa nya hälsofrämjande idéer. Statliga myndigheten Vinnova ser potentialen och bidrar med statligt stöd. BizMaker och Bron Innovation medverkar som partners i projektet.

- Vår testbädd ska vara en snabb och enkel väg för att testa idéer för att avgöra dess potential och möjliggöra vidareutveckling, säger Linda Johansson Bäck, enhetschef för Utveckling och innovation.

Statligt stöd på 2,5 miljoner kronor
Ett statligt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova på maximalt 2,5 miljoner kronor ska under en tvåårsperiod bidra till att möjliggöra testning och spridning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande idéer och innovationer.

- Vi i Region Västernorrland investerar motsvarande belopp i projektet som en del i genomförandet av vår digitaliseringsstrategi och satsning på innovationer och förebyggande hälsoarbete. Tillsammans med andra aktörer i länet kan vi nu fortsätta utveckla idéer och digitala lösningar som kan förbättra invånarnas hälsa, säger Hans Wiklund, regiondirektör.

Förberedelser och nätverk
Under det inledande förberedelseprojektet har kärnverksamheterna inom Region Västernorrland involverats och nätverk bildats med intresserade företag och organisationer. BizMaker och Bron Innovation ingår som partners i projektet.

- Vi ser fram emot att kunna erbjuda både startups och etablerade företag från hela Sverige en direktingång för att testa hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande produkter och tjänster inom Region Västernorrlands verksamhet, säger Cecilia Nordlund, affärsrådgivare på BizMaker.

Ämnen

Taggar

Regioner


BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. 


BizMaker erhåller projektstöd från bland andra
Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.

Presskontakt

Cecilia Nordlund

Cecilia Nordlund

Affärsrådgivare 070 557 90 03