Gå direkt till innehåll
Sarah Olofsson, kommunikatör och eventarrangör BizMaker
Sarah Olofsson, kommunikatör och eventarrangör BizMaker

Nyhet -

Stort intresse av att bidra med idéer för hållbara städer och samhällen

En tjänst som mäter elevers mående och närvaro i mellan- och högstadiet, en plattform för att hitta studiekamrater samt en lösning för att anonymt matcha människor med gemensamma intressen för att hitta nya vänner. Det var några av de lösningar som kreerades fram under Good Tech Hack 2021, ett hackathon som lockade deltagare från hela Sverige.

Den 19 – 20 februari arrangerades den fjärde upplagan av Good Tech Hack i Västernorrland. Under 24 intensiva timmar arbetade deltagarna med affärsidéer och koncept som bidrar till att skapa nytta i samhället. Utmaningarna som deltagarna skulle lösa var kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 11 – Hållbara städer och samhällen, utifrån underkategorierna Social inkludering, En sammanhållen stad och Hållbar stadsutveckling för barn.

Utifrån BizMakers uppdrag att utveckla goda idéer till hållbara lösningar för framtiden är Good Tech Hack en viktig arena för att möta engagerade människor och identifiera idéer med potential att på sikt lanseras på marknaden. 


– Deltagandet tyder på att det finns en vilja och ett engagemang att bidra till samhällsutvecklingen. Det är intressant att se hur team med olika kompetenser nystar i samma utmaningar och vilka lösningar som växer fram utifrån det, säger Sarah Olofsson, kommunikatör och eventarrangör på BizMaker.

Under tävlingen fanns BizMakers affärsrådgivare på plats för att stötta deltagarna i idéutveckling och upplägg på slutpitch. 


– Det känns viktigt att få bidra med goda tips och råd i utvecklingen av deltagarnas idéer och koncept. Genom att ta hjälp av olika modeller och processer för affärsutveckling kan idéerna lyftas till en ny nivå, säger Maria Wiik, affärsrådgivare på BizMaker. 


De vinnande lagen vann utifrån priskategorier som Bästa koncept, Bästa tekniska lösning, Bästa Studentlag, Bästa Användarupplevelse, Folkets röst och Good Tech Hackers. Förutom en prissumma erbjuds de deltagande lagen möjlighet att jobba vidare med sin idé med stöd av BizMaker. 


Årets vinnare:

 • Good Tech Hackers 2021 (15.000kr): Team Adrenalin
  En tjänst som ger skolan en bild av hur eleverna i mellan- och högstadiet mår och hur deras närvaro ser ut genom att kommunicera med eleverna via SMS och analysera svaren tillsammans med närvarodata ur skolans eget system.

 • Bästa koncept (10.000kr) Team Adrenalin

 • Bästa tekniska lösning (10.000kr): Skogsbadarna
  Ett mobilspel för barn där spelaren ska slutföra uppdrag i samhället. Data samlas in kring var spelaren rör sig och datan kan analyseras för att underlätta framtida trafikplanering.

 • Bästa studentlag (10.000kr): Team BredvID
  En plattform som främjar grupparbeten på gymnasial nivå. Grupperna utformas bland annat med hjälp av en algoritm byggd på Belbins teori om personlighetstyper.

 • Bästa användarupplevelse (UX-litteratur): Hackademin
  En tjänst med fokus på att genomföra olika uppdrag tillsammans, på både lätt och avancerad nivå, för att samla poäng och lära känna studiekamrater

 • Folkets röst: Geek Girl Crew
  En app som vänder sig till barn och ungdomar där deras idéer och synpunkter ska nå beslutsfattare. 

Good Tech Hack är en mötesplats för studenter, näringsliv och offentlig sektor, ett forum för att utforska nya innovativa arbetssätt och samverkan över gränserna. Good Tech Hack arrangerades av Bron Innovation, BizMaker, Mittuniversitetet, Biometria, Region Västernorrland, Försäkringskassan, CSN, Bolagsverket, SPV och B3.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Josefin Jaén Nilsson

Josefin Jaén Nilsson

Presskontakt Kommunikationschef 070 719 49 63

Making good ideas pop

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall