Gå direkt till innehåll
Johannes Holmberg, vd för Calejo, presenterade bolagets två projekt för ledande befattningshavare på Piia Summit.
Johannes Holmberg, vd för Calejo, presenterade bolagets två projekt för ledande befattningshavare på Piia Summit.

Nyhet -

Stort intresse från processindustrin för Calejos transformerande AI-projekt

Calejo Industrial Intelligence medverkade på PiiA Summit den 8 oktober i Västerås för att presentera bolagets två Vinnova-finansierade PiiA-projekt som genomförs i samverkan med Boliden, Optimation och SCA. Evenemanget lockade 150 ledande befattningshavare inom svensk forskning och processindustri. Här konstaterades att företagen som kommer få mest nytta av AIs värdeutväxling är de så kallade ”early adopters".

De två PiiA-projekt, som Calejos vd Johannes Holmberg presenterade, tilldrog sig stort intresse och stor uppmärksamhet både på scen och i den intilliggande montern.

Det ena projektet tillsammans med Boliden Mineral och Optimation har titeln ”AI som stöd för effektivare processmodellering”. Här är målet att undersöka om AI-teknik kan användas för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa modeller av komplexa processer. En modell av flotation kommer i projektet att tas fram och valideras.

I projektet med SCA Obbola, som bär namnet ”Energioptimering inom processindustri med hjälp av AI” är målet att skapa en AI-baserad prognos över kommande behov av vattenånga samt undersöka om ackumulerad indunstad svartlut kan användas som energitillskott vid förutsedd brist på vattenånga.

- Projekten genomförs med Calejos patentsökta tekniklösning, som bland annat medför en möjlighet att realtidsderivera processmodeller, vilka både innehåller AI-teknik och traditionell modelleringsteknik, förklarade Johannes Holmberg.

AI ett gigantiskt tekniksprång
Under evenemanget deltog flera mycket insatta talare från forskning och industri. Pia Brantgärde Linder från ABB belyste bland annat vikten av kraft för industrin, både i form av elektricitet, men också i form av kompetens och det livslånga lärandet

Örjan Larsson som leder PiiAs analysverksamhet, och är programchef inom forskningsinstitutet Blue Institute, talade om AI och digitala plattformar som nu är på väg att transformera industrin. Under konferensen presenterades studien och rapporten AI & Digitala Plattformar, som finansierats av Vinnova.

I rapporten konstateras att värdeskapandet som AI i industrins tjänst förväntas addera, kan motsvara så mycket som 2 000 miljarder dollar under de närmaste åren. Effekterna kommer dels från produktivitetsförbättringar, dels från effekter i värdesystemen som pris, kvalitet, tidsbesparingar, bättre anpassningar och hållbarhet.

– Maskininlärning är en mycket kraftfull teknik som tillåter analys och därmed automatisering på nya nivåer och förväntas ge produktivitetseffekter som överstiger andra teknikgenombrott - alltifrån ångmaskinen till industriroboten och den allmänna datoriseringen, förklarade Örjan Larsson

”First in - first out”
Den i Kalifornien verksamma forskaren och AI-gurun Alexander Fred-Ojala avslutade sitt tal med att konstatera:

– De företag som kommer få mest nytta av AIs värdeutväxling är de så kallade ”early adopters".

För mer information, kontakta:
Johannes Holmberg
Vd Calejo Industrial Intelligence AB
073-2504201, johannes.holmberg(@)calejo.ai

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Sarah Olofsson

Sarah Olofsson

Presskontakt Kommunikatör 070 770 66 19

Relaterat innehåll

Making good ideas pop

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall