Skip to main content

Tillsammans för framtidsformande innovation

Nyhet   •   Dec 17, 2018 16:43 CET

Mona Sundin - BizMaker, Melina Bergström - Ideon Innovation och Cecilia Nordlund - BizMaker

Genom goda samarbeten med andra inkubatorer runt om i Sverige är BizMaker nu en av de aktörer i Sverige som deltar i The Joint Way – ett projekt som beviljats finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att arbeta med socialt företagande och sociala innovationer.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova satsar drygt 30 miljoner kronor för att stärka innovationssystemet kring sociala företag och socialt entreprenörskap. Projektet The Joint Way har beviljats medel för att skapa ett inkluderande innovationssystem som möjliggör förverkligandet av hållbara lösningar för framtidens samhälle.

- Vi som innovationsfrämjare vill bidra till en hållbar och inkluderande framtid. Detta innebär att vi behöver arbeta med innovation utifrån flera olika perspektiv, där ett är samhällsansvar och socialt värdeskapande. Vi behöver möjliggöra att företag som ska ut påmarknaden tar ansvar för jordens mänskliga och naturbaserade resurser, säger Melina Bergström, projektledare på Ideon Innovation.

Socialt företagande drivs inte enbart av ekonomiska intressen utan snarare av att bidra till att skapa något hållbart. The Joint Way ska utveckla kunskaper och verktyg inom social innovation. Projektet drivs av Ideon Innovation i Lund och genomförs i samarbete med Kontigo, VentureLab i Skåne, Peak Region i Jämtland, Movexum i Gävleborg och BizMaker i Västernorrland.

Samarbetet är en förlängning och en fortsättning i arbetet att lyfta nya perspektiv på företagande. Organisationerna har under året samarbetat genom The Yes Way – ett projekt med målet att att öka andelen framgångsrika kvinnliga entreprenörer genom att hitta orsaker och föreslå metoder för ett mer jämställt inkubatorsystem.. Det arbetet fortsätter nu parallellt.

- Det är ett ständigt pågående och prioriterat arbete där vi vill ta täten. En homogen grupp kommer sällan fram till lika kreativa och nytänkande idéer som mer oväntade konstellationer gör. Hos BizMaker ser vi varje dag vikten av olika perspektiv i utvecklandet av nya idéer och företag, säger Cecilia Nordlund, affärsrådgivare på BizMaker.

I projektet The Yes Way har det utvecklats nya verktyg och metoder för inkubatorer som stöttar entreprenörer och flertalet aktiviteter har utförts som syftar till att utmana existerande normer inom företagande.

- Vårt mångfaldsarbete ger oss värdefulla tankar och insikter kring vilka normer och föreställningar som finns kring företagande idag och vad vi måste göra för att utmana dessa,säger Mona Sundin, projektledare på BizMaker.

BizMaker arbetar aktivt för ökad mångfald och jämställdhet i innovations- och företagssystemet. I juni 2018 var BizMaker den andra innovationsaktören i Sverige att mångfaldsdiplomeras.

Kontakt:

Melina Bergström, projektledare The Joint Way och The Yes Way
073 706 28 03, mb(@)ideoninnovation.se

Cecilia Nordlund, affärsrådgivare BizMaker
070 557 90 03, cecilia.nordlund(@)bizmaker.se

Mona Sundin, projektledare BizMaker
072 202 07 76, mona.sundin(@)bizmaker.se