Gå direkt till innehåll
Foto: Mittuniversitetet, Torbjörn Bergkvist
Foto: Mittuniversitetet, Torbjörn Bergkvist

Pressmeddelande -

BizMaker stärker samarbetet med Mittuniversitetet genom styrelseuppdrag

BizMakers vd Eva Nyh Hederberg tar plats i styrelsen för MIUN Holding AB. Holdingbolaget ska tillgängliggöra och kommersialisera forskningsresultat och kunskap framtagna inom Mittuniversitetet samt stärka samarbetet med näringslivet.

- Det känns jättespännande att få vara en del av MIUN Holding där vi nu ytterligare stärker samarbetet mellan Mittuniversitetet och BizMaker. Jag ser fram emot att tillsammans med resten av styrelsen verka för att nyttiggöra och synliggöra den spännande forskning som bedrivs på Mittuniversitetet, säger Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker.

MIUN Holding AB är ett statligt ägt aktiebolag som förvaltas av Mittuniversitetet. Bolagets verksamhet handlar om att köpa, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag framtagna eller uppkomna inom Mittuniversitetets verksamhet.

- Vi har renodlat holdingbolagets uppdrag till att kommersialisera forskning och kunskaper framtagna inom universitetet och göra dem tillgängliga för samhället och det gläder mig att vi får en stark och kompetent styrelse som tar sig an dessa viktiga frågor, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Holdingbolaget har hittills investerat i sex bolag baserade på forskningsresultat och idéer från universitetets studenter och forskare. Holdingbolaget har som mål att bidra till ökad tillväxt och stärka Mittuniversitetets varumärke.

- Min ambition är att verka som en brygga mellan Mittuniversitetets akademiska uppdrag och BizMakers fokus på innovation genom kommersialisering och förnyelse. Jag ser stor potential i att vi kan skapa synergieffekter mellan organisationerna för att både främja omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling och öka tillväxten av fler nytänkande idéer och företag i Västernorrland, säger Eva Nyh Hederberg

Ny ordförande för MIUN Holding blir Anna Hallberg, ledamot i Mittuniversitetets styrelse och fd vice koncernchef Almi företagspartner. Övriga styrelseledamöter är Marlene Johansson, VD Expression Umeå och Martina Lundholm, chef Näringslivsavdelningen Region Jämtland Härjedalen. Ny vd blir Håkan Stenström, fd förvaltningschef på Mittuniversitetet.

Ämnen

Regioner


BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.

Kontakter

Josefin Jaén Nilsson

Josefin Jaén Nilsson

Presskontakt Kommunikationschef 070 719 49 63

Making good ideas pop

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall