Gå direkt till innehåll
Regina Duymaz ansvarar för BizMakers inkubatorverksamhet, och gläds åt beskedet från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova
Regina Duymaz ansvarar för BizMakers inkubatorverksamhet, och gläds åt beskedet från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova

Pressmeddelande -

BizMakers inkubator fortsatt rankad som nationellt excellent, beviljas 7,2 miljoner kronor av Vinnova

Nu ökar möjligheterna för Västernorrlands startups att skala upp och nå ut med sina tjänster och produkter på större marknader. Detta sedan Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, idag meddelat att BizMaker har en fortsatt plats i det nationella programmet för excellenta inkubatorer. BizMaker tredubblar även sin nationella finansiering och erhåller nu totalt 7,2 miljoner kronor fram till 2022 för att stötta verksamhetens antagna bolag.

– Jag är så stolt över att vår inkubator är fortsatt rankad som en av Sveriges främsta. Den utökade finansieringen innebär även att vi på ett ännu bättre sätt kan arbeta för att stärka Västernorrland som startupregion, både i ett nationellt och internationellt perspektiv, säger Matts Nyman, vd på BizMaker.

BizMaker har sedan 2018 haft en plats i det nationella inkubatorprogrammet och erhållit finansiering från Vinnova om en miljon kronor per år. Det nya beslutet innebär att finansieringen för 2021 – 2022 nu utökas till tre miljoner kronor per år, samt att ytterligare 1,2 miljoner kronor beviljas från augusti 2020 för att stötta verksamhetens innovativa startups. Under 2023 – 2024 behålls bedömningen som excellent inkubator, och ett nytt finansieringsbeslut för dessa år tas hösten 2022.

- Vi har arbetat hårt för att vässa våra processer, metoder och kriterier. Att Vinnova nu bedömer oss som fortsatt excellenta, och även tredubblar finansieringen de kommande åren för att utveckla våra växande bolag är en riktig kvalitetsstämpel - och ett bevis på att vi gör viktig skillnad, säger Regina Duymaz, inkubatorchef på BizMaker.

Vinnova har under våren utvärderat att BizMaker arbetar strukturerat och kvalitativt, har en hög kompetens i teamet samt innehar en relevant portfölj av innovativa och hållbara bolag. Excellensutmärkelsen är en kvalitetsstämpel för det arbete som görs samt innebär även finansiering för utveckling av selektionsprocesser i form av inflöde och urval till inkubatorn samt medel som går direkt till utvalda företag i behov av att undersöka marknaden, utveckla sin innovation och växla upp sina affärer internationellt.

Om det nationella inkubatorprogrammet
Statens innovationsmyndighet Vinnova öppnade i november 2019 utlysningen ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer” inom det så kallade nationella inkubatorprogrammet. Målgruppen är etablerade inkubatorer som inte ger vinstutdelning till sina ägare. Utlysningen möjliggör för inkubatorer att ansöka om finansiering för att accelerera utvecklingen av och värdeskapandet i nya innovativa företag som har hållbarhet som tydlig drivkraft. Företagens affärsidé ska bygga på unika kunskapstillgångar samt ha potential att bli internationellt konkurrenskraftiga. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla affärsutveckling, kompetens, nätverk och stöd i rekrytering- och kapitalanskaffningsfrågor.

Kontakt:
Matts Nyman, vd BizMaker
070- 604 00 52, matts.nyman@bizmaker.se

Regina Duymaz, inkubatorchef BizMaker
070-667 17 42, regina.duymaz@bizmaker.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. 


BizMaker erhåller projektstöd från bland andra
Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.

Kontakter

Matts Nyman

Matts Nyman

Verkställande direktör 070 604 00 52
Regina Duymaz

Regina Duymaz

Inkubatorchef 070 667 17 42

Relaterat innehåll

Making good ideas pop

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall