Gå direkt till innehåll
Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Pressmeddelande -

​ECP Airtech renoverar elfilter på SCA Östrand

Luftreningsföretaget ECP Airtech har fått en order på renovering av elfilter i SCA Östrands sodapanna. Beställningen är den första etappen av åtta, hela investeringen ligger på 32 miljoner kronor.

ECP Airtech är specialiserat på industriella system för rening av stoft och rökgaser. Nu har Sundsvallsföretaget fått en beställning på renovering av elfilter i sodapannan på SCA Östrands massabruk i Timrå. 

Renoveringen sker inom ramen för den kraftiga utbyggnaden av fabriken för att fördubbla brukets produktionskapacitet, en investering på 7,8 miljarder kronor.

För att klara den ökade produktionen förses pannan med ett tredje elfilter. Filtren renar renar rökgaserna från den eldade luten och gör det möjligt att återvinna stoftet. Samtidigt ska de två befintliga elfiltren, som har ungefär tio år på nacken, renoveras för att få samma kapacitet.

De båda filtren består av vardera fyra elektriska fält som kommer att renoveras successivt när fabriken har underhållsstopp.

– I maj kommer vi att renovera det första fältet. Det tar ungefär femton dagar, säger Anders Danielsson, chef försäljning och projekt på ECP Airtech.

Sundsvallsföretaget har fått en beställning på den första etappen av renoveringen med option på de följande.

– Det sammanlagda ordervärdet ligger på 32 miljoner kronor, varav hälften är utrustning och hälften montage, säger Anders Danielsson.

Mikael Henriksson, underhållsplanerare på SCA Östrand, förklarar valet av leverantör:

– ECP Airtech får förtroendet tack vare deras korta leveranstid till rätt prisbild. Att ECP har stark lokal närvaro och fokuserar på klimatvänliga leveranser stämmer också väldigt bra med våra värderingar, säger Mikael Henriksson.

Varje filter består av en låda som är 15 x 15 x 8 meter. Inne i den finns fyra fält med elektroder som gör att rökgaserna laddas och fångas upp för återvinning.

– Vi plockar ut 30-40 ton stål ur varje fält och ersätter det sedan med nytt material, säger Anders Danielsson.

ECP Airtech omsatte omkring 40 miljoner kronor under andra verksamhetsåret 2017. Målet är omsätta 100 miljoner kronor om fem år.

Kontakt:
Anders Danielsson, chef försäljning och projekt, ECP Airtech
anders.danielsson@ecpairtech.se, 076-115 20 95

Mikael Henriksson, underhållsplanerare, SCA Östrand
mikael.henriksson@sca.com, 070-340 96 16

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


BizMaker är en regional företagsinkubator med kontor på sju orter i Västernorrland och på Ekerö i Stockholm. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. 

BizMaker driver projekt VINK 2016-2018 och erhåller stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landstinget Västernorrland.

Presskontakt

Sarah Olofsson

Sarah Olofsson

Presskontakt Kommunikatör 070 770 66 19

Relaterat innehåll

Making good ideas pop

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall