Gå direkt till innehåll
Regina Duymaz, inkubatorchef BizMaker och Matts Nyman, vd BizMaker.
Regina Duymaz, inkubatorchef BizMaker och Matts Nyman, vd BizMaker.

Pressmeddelande -

Fortsatt satsning ska bidra till fler innovativa företag i Västernorrland

Med fokus på att bygga fler nya framgångsrika företag och stötta befintliga vill BizMaker genom projekt SPRINT växla upp det regionala innovationssystemet för ökad tillväxt i Västernorrland.

Projekt SPRINT har drivits som ett projekt av BizMaker under 2019–2021 och under våren 2022 togs ett beslut om att förlänga projektet till år 2023.

– Vi är så glada att BizMaker fortsatt anses ha en central roll för att tillsammans utveckla goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar som formar framtidens samhälle, säger Matts Nyman, vd på BizMaker.

BizMaker har beviljats finansiering om nästan 12 miljoner kronor från Region Västernorrland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att under två år vidareutveckla den regionala verksamheten genom samverkansprojektet SPRINT.

Insatser genom projektet pågår just nu inom området affärsutveckling, samverkan samt positionering och ökade insatser för mångfald och jämställdhet.

– I förlängningen av projektet arbetar vi med att implementera och kvalitetssäkra de arbetsmetoder och processer som utvecklats inom ramen för SPRINT, säger Matts.

Regina Duymaz, inkubatorchef på BizMaker ser fram emot att fortsätta stötta idéägare på deras resa.

– Positiva effekter som vi ser av projektet är att startups gör affärer på en internationell marknad, attraherar kapital och rekryterar fler medarbetare. Vi vill fortsätta sträva mot en sammanhållen affärsutvecklingsprocess för att stötta fler hållbara affärsidéer och generera fler framgångsrika företag.

Projekt SPRINT bidrar till att BizMaker fortsatt är en regional tillväxtmotor som på ett långsiktigt och effektivt sätt arbetar för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

– SPRINT är ett strategiskt viktigt projekt för hela Västernorrland och har visat på mycket goda resultat och därför är jag otroligt glad att strukturfondspartnerskapet prioriterade ansökan om förlängning, säger Maria Lidgren, tillväxtchef på Region Västernorrland.

Under tidigare projektperiod (2019–2021) utvärderades bland annat 557 idéer från idégivare och 101 startups coachades av BizMakers affärsrådgivare, där 36 av dem drivs av kvinnor. Startupsen i BizMakers inkubator har attraherat 87,5 miljoner kronor i kapital under perioden.

Sedan 2004 har BizMaker utvärderat över 6100 affärsidéer och coachat drygt 600 startups. Idag rankas BizMakers inkubator som en av de främsta i landet av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som också finansierar verksamheten med så kallade nationella Excellensmedel i syfte att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Projekt SPRINT pågår från 2022-01-01 till 2023-08-31.


Kontakt

Matts Nyman, vd BizMaker
070-604 00 52, matts.nyman@bizmaker.se

Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland
070-190 44 14, maria.lidgren@rvn.se

Regina Duymaz, inkubatorchef BizMaker
070 667 17 42, regina.duymaz@bizmaker.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. 


BizMaker erhåller projektstöd från bland andra
Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.

Presskontakt

Matts Nyman

Matts Nyman

Verkställande direktör 070 604 00 52

Relaterat innehåll

Making good ideas pop

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall