Gå direkt till innehåll
Steg mot ett gemensamt företagsfrämjande arbete i Västernorrland

Pressmeddelande -

Steg mot ett gemensamt företagsfrämjande arbete i Västernorrland

Ledande politiker i Västernorrland har ställt sig bakom skapandet och finansieringen av en gemensam länsorganisation för företagsfrämjande. Målet är att stärka det regionala tillväxtfrämjande arbetet i Västernorrland.

Regionala samverkansrådets beslut är ett historiskt modigt beslut för att skapa en stabil, långsiktig stödstruktur för företagsfrämjande i Västernorrland. Ett tillgängligt företagsfrämjande som tar vara på alla människors företagsamhet och innovationskraft är en viktig konkurrensfördel, säger Glenn Nordlund (S), ordförande i Regionala samverkansrådet.

Beslutet om en gemensam organisation för företagsfrämjande har sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och prioriteringen om att utveckla ett sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem.

BizMaker och High Coast Invest går ihop
Förslaget är en organisation som består av tre affärsområden; inkubator, science park och etableringsfrämjande. Det omfattar de verksamheter som idag bedrivs inom BizMaker och High Coast Invest. Varumärket BizMaker kommer att användas för inkubatorn och Science parken och High Coast Invest för etableringsfrämjandet. Den operativa verksamheten kommer att skötas av ett aktiebolag som ägs och styrs av en förening där samtliga kommuner och regionen genom medlemskap kommer att ha inflytande över styrningen av verksamheten. Sammantaget bedöms en gemensam organisation öka möjligheterna att koordinera länets främjandesystem och förstärka samverkan med andra företagsfrämjande organisationer i regionen.

– Det är ett imponerande ställningstagande att man väljer att genomföra en sådan här långsiktig satsning för hela Västernorrlands fortsatta tillväxt och innovationskraft. Det är unikt i Sverige och kommer bidra till positioneringen av Västernorrland i Sverige och världen. Vi är positiva till fusionen och ser tydliga synergier och mervärden som kan skapas utifrån våra två organisationers kompetens och erbjudande, säger Matts Nyman, vd BizMaker.

– Tillsammans kan vi använda resurser och kompetens mer effektivt, samtidigt som vi bygger en gedigen grund för tillväxt genom utveckling av startups, befintligt näringsliv, offentliga organisationer och genom service till globala företag. Vi är glada över att dessa näringslivsfrågor prioriteras långsiktigt och ser fram emot att vara en del av den nya organisationen, säger Mikael Aamisepp, verksamhetschef, High Coast Invest.

Vad händer nu?
Nästa steg är att alla kommuner och regionen ska fatta beslut om finansiering och inrättande av den nya organisationen. Under våren ska bolagsstämmor hållas och i augusti 2023 väntas organisationen träda i kraft.

Kontakt
Glenn Nordlund, ordförande i Regionala samverkansrådet, glenn.nordlund@rvn.se, 070-558 81 53

Matts Nyman, vd på BizMaker, matts.nyman@bizmaker.se, 070-604 00 52

Mikael Aamisepp, verksamhetschef på High Coast Invest, mikael@highcoastinvest.com, 073-270 45 74

Om Regionala samverkansrådet
https://www.rvn.se/sv/Utveckli...

Bakgrund
BizMaker är en regional innovationsaktör i Västernorrland som stöttar små företag med nytänkande affärsidéer att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper företag i näringslivet att utvecklas och växa samt motiverar människor med nytänkande idéer att ta nästa steg. Verksamheten erbjuder olika verktyg i form av bland annat affärsutveckling, nätverk, aktiviteter och evenemang för en mångfald av människor som vill utveckla sina idéer, affärer, företag och verksamheter.

BizMaker har sedan 2004 drivit en tillväxtfrämjande verksamhet för nya företag och befintligt näringsliv i Sundsvall, så kallad science park och inkubator, som till stor del har varit projektfinansierad. Geografiskt är verksamheten idag spridd över hela länet med kontor i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Ånge.

High Coast Invest har funnits sedan 2016 och jobbar med att locka utländska företag att etablera sig i vår region. Som regional partner till Business Sweden är High Coast Invest en viktig del i kedjan för internationella investeringar. Tjänsterna skräddarsys utifrån bolagens behov, med service såsom platsbesök, processrådgivning, forskning och kontakter med nätverk och lokala intressenter. Med hållbarhet högt på agendan jobbar vi främst med investeringar inom elintensiv industri, besöksnäring, bioekonomi samt digitala teknologier. Kontoret finns i Härnösand.

Ämnen

Kategorier

Regioner


BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. 


BizMaker erhåller projektstöd från bland andra
Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.

Kontakter

Josefin Jaén Nilsson

Josefin Jaén Nilsson

Presskontakt Kommunikationschef 070 719 49 63

Relaterat innehåll

Spark ideas. Ignite success.

Vi på BizMaker arbetar för att forma framtidens Västernorrland. Med fokus på entreprenörskap, innovation och attraktion jobbar vi för att forma nya idéer till hållbara lösningar, möjliggöra nya etableringar och hjälpa dagens företag att ställa om. Allting börjar med en gnista – hos oss finns engagemanget, nyfikenheten och kunskapen som ger den kraft att spraka och skina. Välkommen in i värmen!

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall