Gå direkt till innehåll
Indivds anonymiserade ansiktsigenkänning tekniskt validerad - "Vi har mycket hög träffsäkerhet"

Pressmeddelande -

Indivds anonymiserade ansiktsigenkänning tekniskt validerad - "Vi har mycket hög träffsäkerhet"

Den tekniska valideringen av Indivds nya unika teknik för anonymiserad igenkänning av besökare i fysiska butiker, som genomförts i nära samarbete med forskaren Karina T Liljedal på Handelshögskolan, är nu klar med mycket tillfredsställande resultat.

- Vi uppnår idag en mycket hög träffsäkerhet när det gäller att kunna återidentifiera besökarna. Med fortsatta tester har vi goda förhoppningar om att kunna nå 95 procent. Det är ett mycket tillfredsställande resultat, säger Indivds CTO Leonard Johard, som även är världsledande AI-forskare och arkitekten bakom Indivds teknologi för inhämtning av anonymiserad besöksdata.

Den tekniska valideringen genomfördes i nära samarbete med forskaren Karina T Liljedal, verksam på Handelshögskolan i Stockholm, under två dagar i maj månad med hjälp av 230 volontärer. Testet ingår som en del av det vetenskapliga forskningsprojekt, som Karina T Liljedal just nu genomför.

Under tidig höst kommer nu Indivd att tillsammans med företagets allra första kund närmare testa och förfina tekniken i ett pilotprojekt i en verklig fysisk handelsmiljö i Stockholm. Då genomförs även datainsamlingar i samband med förändringar i miljö och sortiment för att närmare studera vilka skillnaderna blir.

Återbesöksfrekvensen anses vara något av en helig gral när det gäller mätning av besökare i butiker.

- Vi behöver kunna återidentifiera besökarna för att kunna förstå deras beteende. Kan vi via samma kamera mäta återbesök till samma butik, kan vi också se förändringar över tid kopplat till de strategier som butikerna använder avseende platsens utseende och sortiment. Med ett återbesök är det möjligt att förstå hur förändringarna påverkar besökarna, säger Leonard Johard.

Av dagens teknologier för insamling och analys av besöksdata och skapande av insikter anses ansiktsigenkänning vara den bästa för att förstå vad som egentligen händer ute i butikerna. Vanlig ansiktsigenkänning har dock stora problem med att klara GDPR och de hårda lagkraven för insamling av persondata. Indivd klarar genom sin nya, patentsökta anonymiserade teknik av att samla in data utan att kliva över tröskeln för integriteten. Indivds lösning behandlar inte biometrisk data och lagrar inte några personuppgifter. Den anonymiserade data som samlas in är omöjlig att spåra tillbaka till fysiskt levande personer.

Resultatet från studien som genomfördes i en reell restaurang- och butiksmiljö bedöms som mycket lovande.

- Vi kan konstatera att vi med denna teknik med stor träffsäkerhet kan identifiera och återidentifiera människor från en plats och tid till en annan plats och tid i en annan lokal och detta helt anonymiserat utan att behandla biometrisk data eller spara persondata. Vi har också kunnat konstatera att tekniken inte kräver någon specialutrustning, utan den fungerar med vanliga butikskameror. Här finns en mycket stor potential, säger Leonard Johard.

Så här gick valideringen till
Exakt 230 slumpvist utvalda deltagare ombads att besöka först en restaurang och sedan en butik. Deltagarna fick först signera ett papper som tillät genomförandet av studien och insamlingen av persondata för denna. Alla deltagare erbjöds som kompensation en kupong med gratis crepes och kaffe i den aktuella restaurangen.

Deltagarna fick vid acceptans en bonuskupong med en specifik streckkod, som kopplade personen till manuella data och data via ansiktsigenkänning. Därefter registrerades deltagarna registrerades både manuellt och med hjälp av kameror när de först gick in i restaurangen och när de sedan återidentifierades när de gick in i den närliggande butiken. Detta gjorde det möjligt att i valideringstestet synkronisera data från manuell inhämtning och via ansiktsigenkänning. Deltagarna ombads att ta en särskilt utmärkt tur i både restaurang och butik. Kamerorna var placerade i särskilda vinklar och med olika ljus för att göra det utmanande och extra svårt att identifiera och återidentifiera samma individer.

Kontakt:
Leonard Johard
Head of AI & Lead Scientist, Indivd
leonard(@)indivd.com

Karina T. Liljedal,
PhD Center for Consumer Marketing, Center for Retailing, Handelshögskolan
0734 612 484, karina.tondevold(@)hhs.se

Ämnen

Taggar

Regioner


BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.

Presskontakt

Josefin Jaén Nilsson

Josefin Jaén Nilsson

Presskontakt Kommunikationschef 070 719 49 63

Relaterade nyheter