Gå direkt till innehåll
Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker och Sara Nylund, vice ordförande Regionstyrelsen
Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker och Sara Nylund, vice ordförande Regionstyrelsen

Pressmeddelande -

Stöd till företagsutveckling i Västernorrland

BizMaker tar ännu ett kliv för att stärka möjligheterna att driva och utveckla en långsiktigt hållbar inkubator och science park i Västernorrland. För utvecklingen beviljar regionen basfinansieringsstöd med ett årligt servicebidrag på 800 000 kronor under de kommande två åren.

Medlen ska bidra till att bibehålla och utveckla verksamheten i hela länet och säkerställa att geografin inte blir ett hinder för företag och organisationer som vill växa i Västernorrland. Under avtalsperioden ska BizMaker, utifrån sin verksamhet och kompetens, även bidra i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS)*, som innebär att kunna erbjuda ett innovativt klimat där företag på ett hållbart sätt kan växa och skapa sysselsättning i länet.

- Vi är glada över det stora förtroende som finns för vår verksamhet. En ökad regional finansiering möjliggör att vi på ett ännu bättre sätt kan bidra till hållbar tillväxt och förnyelse över hela Västernorrland. I vårt arbete framåt ligger stort fokus på att stötta utveckling av företag och innovationer som bidrar till de globala hållbarhetsmålen, säger Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker.

BizMakers tjänster och kreativa miljöer för idéutveckling, innovationsprocesser och stöd till startups bidrar till målet att öka Västernorrlands attraktionskraft i ett nationellt och globalt perspektiv.

- BizMaker är en viktig verksamhet för att skapa tillväxt i regionen, de har en geografisk bredd och en tematisk spets i sin roll att hjälpa företag på sin tillväxtresa, säger Sara Nylund, vice ordförande Regionstyrelsen.

Avtalet löper under perioden 2019-12-01- 2021-12-31.

*Alla län ska enligt lag ha en RUS. Förutom att utgöra de gemensamma långsiktiga målbilderna för länet, så är RUS styrande för användning av regionala tillväxtmedel och vägledande för användningen av EU-fonder, såsom regionalfond och socialfond. Flera andra regionala planer, strategier och program utgår ifrån och preciserar det som står i RUS.

Kontakt

Eva Nyh Hederberg
Vd, BizMaker
070 280 34 35, eva.nyh-hederberg(@)bizmaker.se

Sara Nylund
Vice ordförande regionstyrelsen
070-190 38 90, sara.nylund1(@rvn.s)e

Ämnen

Regioner


BizMaker är ett regionalt innovationsbolag med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland andra Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.

Presskontakt

Josefin Jaén Nilsson

Josefin Jaén Nilsson

Presskontakt Kommunikatör 070 719 49 63

Relaterat material