Pressmeddelande -

Aktiesplitten i WBM blir för liten

- Rapporten drog iväg kursen till nya höjder Kvartalsrapporten var så osannolikt stark att WBM-aktien sköt igenom kursmålet som en raket. Trots detta är p/e-talet inte högt. Vi tror på fortsatt uppgång för både aktien och Björn Borg som varumärke. Aktiesplitten imorgon blir för liten När splitten beslutades var tanken att aktiekursen skulle komma ned till samma nivå som när WBM noterades på Nya Marknaden. Så här sa vd Nils Vinberg under sin presentation på Småbolagsdagen den 8 mars: – Styrelsen föreslår en aktiesplit för att aktien ska hamna på samma kurs som vid introduktionen. Aktiekursen stod då i 260 kronor. Nu står den i 440 kronor! Redan 260 kronor innebar en makalös uppgång sedan noteringen på 68 kronor i slutet av 2004. Nu har aktien stigit ytterligare 70 procent på två månader. För att få samma kurs som vid noteringen skulle aktien behöva splittas 6-7 gånger. Och vi känner oss tämligen säkra på att vi snart får skriva 8-9 gånger, se avsnittet "Höjd riktkurs" nedan. Anledningen till den kraftiga uppgången är att WBM släppte en fantastisk delårsrapport i förra veckan, långt över de vildaste förväntningarna. Fantastisk organisk tillväxt under första kvartalet Under det första kvartalet blev den organiska tillväxten 47 % för Björn Borg-nätverket. Med nätverket avses den sammanlagda försäljningen från såväl egna som fristående distributörer till detaljister. Totalt blev steg försäljningen för nätverket till 116,7 Mkr (79,4). För WBM-koncernens del steg försäljningen till 74,2 Mkr (47,7), en tillväxt med 56 %. Även resultatet efter finansnetto stärktes betydligt till 15,1 Mkr (7,8). Vinsten per aktie blev 7,60 kr (3,87). Jämför man med kvartalets utveckling med hela 2005 blir utvecklingen hisnande: Försäljningen: 40 % av hela 2005 och 61 % över genomsnittet Resultatet efter finansnetto: 46 % av hela år 2005 och 83 % över genomsnittet Vinsten per aktie: 46 % av hela 2005 och 85 % över genomsnittet Underkläder drar Den ökade försäljningen inom Björn Borg-nätverket skedde huvudsakligen inom produktområdet kläder som ökade med 90 procent. Framför allt var det underkläder som utvecklades starkast. Andra produktområden som också ökade sin försäljning var glasögon och skor. Bildtext: Den totala försäljningen av Björn Borg-produkter till återförsäljare indelat på Produktområde och Land. (Klicka på bilden för större bild) Produktområdet kläder kommer att få ytterligare draghjälp. WBM har nämligen infriat löftet om att etablera sig på nya marknader (äntligen). Lansering vid Wimbledon i England WBM har tecknat avtal om distribution av kläder i England och Irland. Lanseringen av Björn Borg-varumärket beräknas passande ske i samband med tennisturneringen i Wimbledon i juni. Det är det väletablerade engelska distributörsföretaget Interpool Ltd som kommer att stå för lanseringen. De första leveranserna planeras äga rum i november. – Interpool är en väletablerad distributör med 20 års erfarenhet från starka modevarumärken och butiksverksamhet, berättar Nils Vinberg. – Det är viktigt med en djup lokal marknadskännedom och ett etablerat nätverk, inte minst på en så kräsen marknad som England, fortsätter Nils Vinberg. Den engelska distributören planerar både att etablera Björn Borg konceptbutiker och sälja till detaljister. Ambitionen är att under hösten 2006 introducera sortimentet på bland annat ett av de stora varuhusen i London. Lansering i Tyskland, Europas största modemarknad WBM har även träffat avtal om testförsäljning av underkläder med tyska Karstadt, en av Tysklands största varuhuskedjor för mode. Lanseringen sker i Leipzig i september. Distributionen till Karstadt kommer initialt att ske från det svenska distributörsbolaget, men WBM har som mål att hitta en lokal distributör för den tyska marknaden. – Samarbetet med Karstadt är en snabb och kostnadseffektiv möjlighet för oss att lansera Björn Borg-varumärket i Tyskland, Europas största modemarknad, berättar Nils Vinberg. WBM gör bedömningen att etableringen i England och Tyskland kommer att ha en begränsad påverkan på koncernens intäkter och resultat under 2006, med en successiv ökad effekt under 2007 i takt med ökad marknadsbearbetning. Höjd riktkurs Den 20 februari 2006 hade vi den högsta riktkursen i marknaden, så vitt vi känner till. I beQuoted nyhetsbrev nr 4 2006 skrev vi: "Om den överraskande starka vinstökningen är bestående höjer vi riktkursen till 320 kr. I synnerhet i ljuset av utdelningen på 5 kr samt den förestående splitten." Även om man ska vara försiktig med att räkna in ytterligare kursuppgång i en aktie som gått så starkt som WBM, kan vi inte låta bli att tro på en fortsatt bra utveckling. Trots kursuppgången har p/e-talet inte dragit iväg till några orimliga nivåer. Faktum är att aktien inte handlas högre än p/e 15, eftersom vinsten per aktie har stigit lika mycket som kursen gått upp. Ett p/e-tal på 15 är inte högt jämfört med sektorn som är mycket het just nu. Vi tycker att WBM försvarar att mäta sig med sektorn och ser en fortsatt uppgångspotential på 30-35 procent. Riktkursen blir därför 600 kronor före split och 150 kronor efter split. Finansiella målen den enda brasklappen Den enda brasklappen som vi kan se just nu är att bolaget trots framgångarna behåller sina finansiella mål, en omsättningstillväxt om 15 procent per år och en rörelsemarginal på minst 10 procent. – Vi justerar inte upp våra finansiella mål. Målen ska ses över en konjunkturcykel, berättade Nils Vinberg på Småbolagsdagen. Just nu måste WBM försämra sig rejält för att möta sina finansiella mål. Det kommer naturligtvis inte att ske på kort sikt, men vi ska alltså inte förvänta oss att utvecklingen kommer att vara en fortsatt uppåtgående rak linje för all framtid. Vi tror dock att vi får uppleva en fortsatt stark försäljningsutveckling under de närmsta åren, eftersom Björn Borg-varumärket lanseras i flera länder samtidigt som antalet butiker ökar. Dessutom har styrelsen kompletterats med ett par mycket tillväxtkunniga personer, Michael Storåkers och Lottie Svedenstedt. THOMAS LINDGREN thomas.lindgren@beQuoted.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4 miljarder kronor exklusive moms, i konsument ledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.