Pressmeddelande -

Delårsrapport Q3 2008

 

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704 MSEK (657).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 1 60,8 MSEK (148,6).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (54,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 1 procent till 49,7 MSEK (49,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 7 procent till 37,6 MSEK (35,2).
 • Resultat per aktie ökade med 6 procent till 1 ,50 SEK (1,42). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1 ,50 SEK (1,41).

Niomånadersperioden 1 januari - 30 september 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 1 8 procent till 1 869 MSEK (1 584).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 395,3 MSEK (355,1).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (53,4).
 • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 02,7 MSEK (99,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 76,4 MSEK (71,8).
 • Resultat per aktie ökade med 3 procent till 3,05 SEK (2,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,04 SEK (2,92).

 

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4 miljarder kronor exklusive moms, i konsument ledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.