Pressmeddelande -

Flaggningsmeddelande avseende Björn Borg

Björn Borg har idag mottagit ett flaggningsmeddelande om att Björn Borgs styrelseordförande Fredrik Lövstedt ökat sitt aktieinnehav i Björn Borg med 1 200 000 aktier. Efter ökningen innehar Fredrik Lövstedt, genom AB Durator och andra närstående, 2 600 040 aktier i Björn Borg, vilket motsvarar cirka 10,3 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.

Björn Borg har idag också mottagit ett flaggningsmeddelande om att Martin Bjäringer minskat sitt aktieinnehav i Björn Borg med 1 200 000 aktier. Efter minskningen innehar Martin Bjäringer, genom Dirbal B.V. och andra närstående bolag, 600 000 aktier i Björn Borg. Innehavet motsvarar cirka 2,4 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, +46 708 595480,
fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Johan Mark, CFO, +46 733 931226, johan.mark@bjornborg.com


Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på ett femtontal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2008 uppgå till närmare 2 miljarder kronor, exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2008 till 527 MSEK och antalet anställda var 88. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 7 maj 2007.

Ämnen

  • Detaljhandel

Kategorier

  • flaggningsmeddelande
  • aktieinnehav