Gå direkt till innehåll
Ella Bohlin, äldre- och vårdutvecklingsregionråd (KD) & Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd (M)
Ella Bohlin, äldre- och vårdutvecklingsregionråd (KD) & Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd (M)

Pressmeddelande -

500 nya vårdtillfällen för rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Den 9 oktober kommer avtalsutskottet att besluta om en revidering av vårdvalet specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Revideringen innebär en utökning av målgruppen för vårdvalet vilket medför ca 500 nya vårdtillfällen till en kostnad av ca 20 miljoner kr samtidigt som det sker en avlastning av mer resurskrävande vård på akutsjukhusen. De nya villkoren föreslås att träda i kraft från och med den 1 januari 2020.

– Vi genomför denna justering av vårdvalet för att ge fler patienter möjlighet till specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Det är bättre för patienten och även mer resurseffektivt att få sin rehabilitering utanför sjukhusen och det är helt i linje med den plan för framtidens hälso- och sjukvård som vi arbetar efter, säger Tobias Nässén, (M) vård- och valfrihetsregionråd.

– Fler patienter behöver tillgång till god rehabilitering. I och med att Region Stockholm nu detta beslut kommer fler patienter omfattas än tidigare. Därmed får också fler personer som genomgått operation en bättre livskvalitet, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.

Fakta:

Vårdvalet specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus startade 2016 och vänder sig framför allt till patienter som vårdas inneliggande på akutsjukhus efter operation men även till patienter som vårdas där i samband med akut sjukdom/skada med multiorganpåverkan med förväntad lång vårdtid. Patienterna ska vara färdigbehandlade på akutsjukhuset men bedömningen att det finns ett behov av multiprofessionell teamrehabilitering i slutenvård.

Den utvidgade målgruppen föreslås beröra patienter som i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad medicinsk behandling drabbats av ett komplicerat efterförlopp med behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård. För att bättre spegla hela målgruppen föreslås att vårdvalets namn ändras till Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

Slutenvårdsrehabiliteringen utgör en del av flytten från akutsjukhusen och ligger i takt med den beslutade Framtidsplanen för Stockholms hälso- och sjukvård. Förslaget innebär att ytterligare en patientgrupp om ca 500 patienter, som drabbats av ett komplicerat efterförlopp med behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård, kommer att kunna få vård inom vårdvalet.

Taggar


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Pressekreterare (M) 0707375499