Gå direkt till innehåll
Allt mer vård utförs i den nära vården – sjukhusen anpassar sina verksamheter

Pressmeddelande -

Allt mer vård utförs i den nära vården – sjukhusen anpassar sina verksamheter

Region Stockholm arbetar med att flytta ut vården från akutsjukhusen till primär- och öppenvård närmare patienten. Det gäller all form av vård, både akuta och planerad vård, i enlighet med principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå.

Länets sex akutsjukhus har uppdraget att enbart utföra den avancerade akutsjukvård som kräver akutsjukhusets kompetens och utrustning. Den allra mest högspecialiserade sjukvården ska utföras av Karolinska Universitetssjukhuset.

Omställning av Stockholms vårdsystem pågår för fullt inom ramen för regionens framtidsplan för hälso- och sjukvården (FHS) och allt mer vård utförs idag i den nära vården - hos husläkare, närakuter, jourläkarbilar, i öppen specialistvård, i geriatriken och i avancerad sjukvård i hemmet.

Idag har Danderyds sjukhus och Södersjukhuset informerat om hur de fortsätter att anpassa sina organisationer och arbetssätt för att få en ekonomi i balans när allt fler patienter söker och får vård hos andra vårdgivare. Som en konsekvens av att akutsjukhusen anpassar sin verksamhet utifrån nya, mer begränsade, vårduppdrag har sjukhusens ledningar gjort bedömningen att även personalstyrkan behöver minska.

– Hälso- och sjukvården är mitt i en stor omställning. Samtidigt är det ekonomiska läget ansträngt med vikande skatteintäkter och regeringens kostnadsutjämning som slår hårt mot Stockholm och gör det än mer angeläget att minska kostnaderna. Båda sjukhusen genomför nu beslut för en ekonomi i balans som bidrar till att säkra en långsiktig och tillgänglig vård för alla regionens patienter. I praktiken är vårt län först ut med att genomföra de statliga utredarnas förslag där mer vård ges utanför de stora akutsjukhusen, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

- Vårt mål är att alla ska få rätt vård, i rätt tid. Vi behöver därför flytta vården närmre människor, ut på vårdcentraler, och från akutsjukhusen. Det är så vi skapar långsiktiga förutsättningar för en hållbar och tillgänglig sjukvård i hela länet, säger Gustav Hemming (C).

– Medicinska landvinningar gör att färre patienter behöver akutsjukhusens resurser och att antal dagar man behöver ligga på sjukhus har minskat tack vare bl a mer skonsamma operationsmetoder. Den öppna, nära vården utanför sjukhusen ökar samtidigt som vården på akutsjukhusen minskar, vilket är en positiv utveckling. Med det följer också att våra akutsjukhus måste anpassas efter den utvecklingen. Den omställning som nu görs syftar till att ge ett långsiktigt hållbart vårdutbud för invånarna i länet, säger hälso- och sjukvårdregionrådet Anna Starbrink (L).

– För att regionen ska ha förutsättningar att ge god och tillgänglig vård krävs en ekonomi i balans. Medborgare och patienter kan vara trygga i att regionen levererar en patientsäker vård med ännu större fokus på den nära vården, säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD).

– Jag förstår att dagens tuffa besked väcker oro och upprördhet hos den hårt arbetande personalen på dessa sjukhus. Samtidigt är det inte hållbart att sjukhusen fortsätter gå med underskott och vi ser nu hur allt mer av vården sker närmare patienterna. Då behöver resurserna flytta efter, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Kategorier


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Elin Frisk

Pressekreterare (L) ​​070-737 61 78
Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige