Gå direkt till innehåll
Gustav Hemming (C), Ella Bohlin (KD), Irene Svenonius (M), Tomas Eriksson (MP) och Anna Starbrink (L)
Gustav Hemming (C), Ella Bohlin (KD), Irene Svenonius (M), Tomas Eriksson (MP) och Anna Starbrink (L)

Pressmeddelande -

​Blågröna styret om dagens budgetbesked från regeringen

- Det största beskedet idag är beskedet som uteblev - om ytterligare ersättning för förlorade biljettintäkter i kollektivtrafiken. Bedömningen i hela Sverige är en förlust på 10 miljarder, bara i Region Stockholm beräknas ett tapp på uppemot 4mdkr i minskade intäkter i kollektivtrafiken. Men inte en krona till det kunde utlovas idag. Det är dock välkommet med ersättning för uppskjuten vård, även om de här pengarna inte i är i närhet att täcka den vårdskuld som byggts upp runt om i landet. Sveriges regioner och våra anställda har dragit ett enormt lass under pandemin, med många arbetade extrapass i vården, bussar som körs med full trafik fast de nästan är tomma och många patienter som fått planerad vård uppskjuten. Dagens besked är tyvärr otillräckliga, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

- Regeringen måste täcka de kostnader som statens covid-19 riktlinjer orsakat. Det är välkommet att man betalar för stora kostnader inom hälso- och sjukvården men de enorma förlusterna inom kollektivtrafiken och även mer pengar till näringslivsinsatser måste staten finansiera, säger tillväxt och samhällsplaneringsregionrådet Gustav Hemming (C).

- Statliga pengar till regionerna är välkomna och absolut nödvändiga. Dagens besked räcker en bit på väg men är inte tillräckligt. Om regeringen vill undvika stora besparingar på hälso- och sjukvården måste de återkomma med ytterligare tillskott, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Det är bra och viktigt med tillskottet regeringen presenterade idag. Men det behövs mer. Regeringen måste ta den här pandemin och regionernas situation på större allvar. För att Region Stockholm ska kunna ta itu med vårdskulden som uppstått pga pandemin måste det till mer resurser. Vi behöver både mer resurser och handlingskraft från regeringens sida, säger vårdutvecklingsregionråd Ella Bohlin (KD).

- Det är välkommet att regeringen höjer statsbidragen som ger oss möjlighet att klara av att hantera den vårdskuld som nu byggts upp. Samtidigt väntar vi nu på besked på pengar till kollektivtrafiken från staten. Kollektivtrafiken går minus med 100 miljoner i veckan på grund av förlorade biljettintäkter. Det handlar om miljardunderskott där vi är i akut behov av pengar, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

FAKTA:

- Region Stockholm beräknar att de totala effekterna av pandemin uppgår till över 10 miljarder kronor dvs faktiska kostnader samt uteblivna intäkter och skatteintäktsbortfall.

- Kostnaden för uppskjuten vård t.o.m. 30 juli uppgår till 1 300 miljoner kronor och den preliminära bedömning som hittills tagits fram pekar på att helårskostnaderna uppgår till 1 500 miljoner kronor till 2 000 miljoner kronor.

- Kollektivtrafiken i Region Stockholm tappar 100 miljoner kronor i veckan på minskat betalande resenärer. Totalt beräknas ett tapp på uppemot fyra miljarder i minskade intäkter för helåret.

Kategorier


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kontakter

Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142
Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige