Gå direkt till innehåll
Digitala vårdbesök inom vårdval specialiserad fysioterapi blir möjlighet

Pressmeddelande -

Digitala vårdbesök inom vårdval specialiserad fysioterapi blir möjlighet

I arbetet med att öka digitaliseringen av vården, med så kallade digifysika vårdval, så fattar avtalsutskottet i Region Stockholm idag beslut om att införa digitala vårdbesök inom vårdval specialiserad fysioterapi. Det ska ersätta och motsvara ett fysiskt besök och uppfylla samma krav som de fysiska vårdtjänsterna vad gäller medicinskt motiverade besök, journalföring, rapportering av vårdkontakter med mera. 

De digitala vårdtjänster som införs är videobesök, synkron och asynkron chatt, så kallad skriftlig distanskontakt, samt telefon. Chatt som pågår under en tidsperiod rapporteras som en distanskontakt när fysioterapeuten meddelar sin medicinska bedömning till patienten och besöket avslutas. Ersättningen för videobesök föreslås utgöra 75 procent av ersättningen för motsvarande fysiskt besök.

-För att stärka vårdval specialiserad fysioterapi inför vi nu ersättning för digitala vårdbesök. Detta är viktigt eftersom att vården behöver bli mer tillgänglig när samhället utvecklas och för att stärka patientens ställning med ökade möjligheter att fritt välja vårdgivare, säger vård- och valfrihetsregionråd Tobias Nässén (M).

-Tillgången till rehabilitering ska vara god. Det moderna samhället kräver moderna lösningar som fungerar och underlättar för människor i vardagen. Att förbättra tillgängligheten till vård och behandling är en prioriterad fråga. Genom att utveckla digitala tjänster kan vi möta patienternas förväntningar på en tillgänglig och nära vård, säger vårdutvecklingsråd Ella Bohlin (KD)

-Det är viktigt att vi erbjuder olika vägar in i vården för att bättre kunna möta patienters individuella behov. När allt fler nyttjar digitala tjänster måste vården anpassa sig, och därför skärper vi kraven på tillgänglighet genom en digital vårdgaranti i Region Stockholm. Det digitala blir allt mer det normala, vilket är positivt, säger Daniel Forslund, ordförande Innovations-och utvecklingsutskottet (L)

Vårdval Specialiserad fysioterapi infördes den 1 maj 2012 som en av insatserna för att möta ett, enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvård, ökat behov av fysioterapi och rehabilitering kopplat till befolkningsökningen och den ökande andelen äldre. Med formaliserad och specialiserad kompetens avsågs vårdvalet utgöra en tydlig förbättring av vården för patienter i behov av specialiserad fysioterapi.

Taggar


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Elin Frisk

Pressekreterare (L) ​​070-737 61 78

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21