Skip to main content

Justering av budget 2019 inklusive nya ekonomiska förutsättningar för Karolinska

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2019 20:00 CET

Region Stockholm har redovisat positivt resultat de senaste tolv åren. Förra året levererades ett överskott om 2,171 miljarder kronor före omställningskostnader. Även 2019 ska regionen uppvisa positivt resultat före omställningskostnader. Ordning i såväl ekonomi som verksamhetsstyrning är grundläggande för att skapa valuta för skattebetalarnas pengar. 

Nu har alla nämnder och styrelser inom Region Stockholm inkommit med sina verksamhetsplaner för 2019, utifrån fullmäktiges beslutade budget. Efter analys och granskning föreslår den blågröna koalitionen en justering av budgeten för 2019, vilket inkluderar förändrade ekonomiska förutsättningar för Karolinska Universitetssjukhuset.

- Region Stockholm har en stark ekonomi. Alla styrelser och nämnder ska ha ordning på sin ekonomi och verksamhet. Det gäller även Karolinska, som gick med betydande underskott 2018 och aviserat fortsatta ekonomiska utmaningar även 2019. Vi förbättrar nu sjukhusets ekonomiska förutsättningar för 2019 i syfte att ge styrelse och ledning möjlighet att fatta långsiktigt kloka beslut om kostnadsminskningar och förbättra styrning, ledning och uppföljning. I gengäld förväntar vi oss både resultat och sparsamhet, säger Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande och gruppledare.

- Hälso- och sjukvårdsnämndens fokus är patienternas tillgång till den högkvalificerade vård som universitetssjukhusets ansvarar för, och det kräver kontroll på ekonomin. Nu behövs tydligt ledarskap som ger Karolinskas medarbetare förutsättningar och arbetsro, säger Anna Starbrink (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och gruppledare.

- Karolinska har gått igenom en krävande förändringsprocess som gjort att budgetdisciplin kommit i andra hand. Vi har bytt styrelse och chef, och lägger nu ut en ekonomisk brygga för att både verksamheten och ekonomin ska komma i balans, säger Gustav Hemming (C) vice ordförande i regionstyrelsen och gruppledare.

- För att kunna leverera en trygg vård av god kvalitet krävs att ekonomin är i balans i regionens alla verksamheter, inklusive Karolinska Sjukhuset. Äldre, barnfamiljer, skattebetalare och patienter kan med dagens besked känna tillförsikt i att den högspecialiserade vården har rätt förutsättningar att leverera vård i världsklass, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd och gruppledare.

- En stark ekonomi gör att vi kan satsa på kollektivtrafik, stärka klimatarbetet och ge god vård. Nu skapar vi förutsättningen för den nya styrelsen på Karolinska att komma till rätta med den ekonomiska situationen. Detta beslut är det bästa för patienterna i Stockholmsregionen, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och Kollektivtrafikregionråd och gruppledare.

Bakgrund: Avstämning av budget 2019 för Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Regionen har en budget på över 100 miljarder kronor och 45 000 anställda.

Fullmäktige beslutade den 11–12 december 2018 om Region Stockholms budget för 2019. Med utgångspunkt i budgeten har nämnder och bolag utarbetat sina verksamhetsplaner för 2019. Som ett led i regionstyrelsens uppsiktsansvar har regionledningskontoret analyserat varje verksamhetsplan. Slutsatsen är att nämnder och bolag inom Region Stockholm i huvudsak har upprättat verksamhetsplaner som överensstämmer med de budgeterade ekonomiska förutsättningar och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om i budget 2019.

Verksamhetsplanerna kommer därför att godkännas av regionstyrelsen, med undantag för Karolinska Universitetssjukhuset som inte har redovisat tillräckliga åtgärder för att klara resultatkravet i budget 2019. Sjukhuset ska återkomma till regionstyrelsen senast i samband med tertialrapport 1 2019 med en justerad verksamhetsplan.

Regionledningen har det senaste året fattat ett antal beslut som lägger grunden för det fortsatta förbättringsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. Tydliga direktiv om minskad konsultanvändning 2017 och åtgärder för bättre ekonomisk kontroll, uppföljning och verksamhetsstyrning. En ny styrelse har tillsattes under 2018 för att förbättra styrning, ledning och kontroll och för att stärka det nära ledarskapet på sjukhuset. Under våren 2019 tillträder en ny sjukhusdirektör.

Fakta: 415 miljoner ytterligare och förändrat resultatkrav

Den nya styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har sedan den tillträdde gjort en genomlysning av såväl organisation och styrning som ekonomi och även beslutat om åtgärder för både förändringar i struktur som en ekonomi i balans. Sjukhuset måste med kraft genomdriva förändringar och uppnå en effektivare styrning, ledning och verksamhet.

För att skapa bättre förutsättningar för att genomföra dessa åtgärder på ett ansvarsfullt sätt mot både patienter och skattebetalare tillför regionledningen 415 miljoner kronor till Karolinska Universitetssjukhuset samt förändrar resultatkravet på nämnden 2019.

Resultatkravet föreslås justeras från + 30 miljoner kronor till -280 miljoner kronor. Det förändrade resultatkravet utgör ett undantag från Regionens principer, men görs för att skapa förutsättningar för att genomföra genomtänkta åtgärder i styrning, ledning och effektiviseringar som är långsiktigt riktiga. Sjukhuset kommer sedan att behöva betala tillbaka det tillåtna underskottet de kommande åren.

Ärendet planeras att beslutas på regionstyrelsen den 5 mars. 

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.