Gå direkt till innehåll
​Kommentar med anledning av varsel på Karolinska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande -

​Kommentar med anledning av varsel på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset har idag beslutat om att varsel läggs för 250 läkartjänster och 350 undersköterskor och ett fåtal servicetjänster. Sjukhuset fortsätter att anpassa organisationen till en storlek som är ämnad för uppdraget att bedriva högspecialiserad vård med en budget i balans.

-Det är avgörande att ledningen och nämnden agerar för att nå en ekonomi i balans och samtidigt fokuserar på kärnuppgiften, att bedriva en god och tillgänglig sjukvård. Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag är förändrat och då måste organisationen anpassas efter det, säger Irene Svenonius (M).

Antalet besök och antalet vårdtillfällen förväntas minska vid samtliga av Regionens akutsjukhus då fler åtgärder genomförs vid samma besökstillfälle. Från Karolinska har vård för 950 miljoner per år flyttats ut till andra vårdgivare.  Vård flyttas ut från akutsjukhusen enligt plan (Framtidens hälso- och sjukvård). Bland annat har en ny vårdform etablerats, närakut, för att avlasta akutsjukhusens akutmottagningar.

-Det är ett tufft ekonomiskt läge. För att kunna leverera en trygg vård av god kvalitet krävs att ekonomin är i balans i regionens alla verksamheter, inklusive Karolinska Universitetssjukhuset. Förändringarna ska genomföras med inriktningen att anpassa verksamheten till uppdraget, säger Anna Starbrink (L).

Patienters behov av vård och patientsäkerhet ska alltid sättas främst. En ekonomi i balans är grunden för att kunna ge vård med hög kvalitet och god tillgänglighet till patienterna. Hela landet är på väg in i ett tufft ekonomiskt läge. Därför görs det i den blågröna koalitionens budget för 2020 tuffa och tydliga prioriteringar och effektiviseringar för alla verksamheter när det kommer till administration, lokalanvändning och inköp. Den förändrade kommunala utjämningen slår dessutom hårt mot Region Stockholm. Regionen går från att betala 1 miljard kronor i år till att från och med 2023 behöva betala ytterligare 3,2 miljarder per år, totalt alltså 4,2 miljarder årligen. 

Kategorier


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kontakter

Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige