Gå direkt till innehåll
Landstingshuset, Stockholm
Landstingshuset, Stockholm

Pressmeddelande -

Nu revideras vårdval primärvårdsrehabilitering – till förmån för dem med störst behov!

Region Stockholm skjuter till 46 miljoner kronor till primärvårdsrehabiliteringen i Stockholm, för att stärka upp vården ytterligare för de patienterna med allra störst behov. Höjningen motsvarar ett resurstillskott om 6% för vårdvalet som helhet. Revideringen ska ses som ett första steg i en process för att förbättra villkoren för vårdgivare och därmed säkra resurser och kompetens till vårdvalets prioriterade uppdrag och målgrupper med komplexa vårdbehov. Under hösten 2019 kommer arbetet med en större översyn av vårdvalets innehåll och uppdrag att påbörjas, som väntas vara klar under 2020. 

- Detta är ett viktigt tillskott för att stärka framtidens primärvård med de rehabiliterande insatserna. Vi höjer nu ersättningarna för exempelvis patienter som behöver teambaserad neurologisk rehabilitering men vi satsar också på att mottagningarna ska utöka andelen rehabilitering i hemmet, vilket också gynnar våra äldre, säger Tobias Nässén, (M) vård- och valfrihetsregionråd.

- Framförallt våra äldre kommer få nytta av denna förstärkning. I takt med en åldrande befolkning är detta helt rätt fördelade medel. Resurserna kommer att läggas så att de som vårdats på exempelvis akutsjukhus eller geriatrik får en prioriterad rehabilitering. På så sätt får vi en samordnad, sammanhållen vårdkedja, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.

Enligt ny lag om samverkan (LUS) ska primärvården ta emot en större andel patienter och i ett tidigare skede. Genom att allt fler och mer resurskrävande patienter kommer till primärvården ställs ökade krav på samordning och kvalificerat omhändertagande. Såväl antalet besök som antalet patienter ökar i vårdvalet, tidigare utskrivning från slutenvården ger mer resurskrävande patienter i behov av bland annat rehabiliterande insatser i ordinärt boende. Vårdgivarna har angivit att de har svårt att få ekonomin att gå runt och att de därav kan ha svårt att bibehålla personal/kompetens. En höjning av ersättningarna i vårdvalet kan därför stärka förutsättningarna för en mer tillgänglig, kvalitativ, kunskapsbaserad och patientsäker vård

Revideringen i huvudsak:

  • 46 miljoner kronor (6 %) tillförs vårdval Primärvårdsrehabilitering
  • krav på att andelen hemrehabilitering inom basuppdraget ska uppgå till minst 20 procent av verksamhetens totala ersättning per kalenderår
  • Förtydligande skrivningar görs om att en mottagning ska ha minst 1900 patienter per år, också för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

Utifall dessa krav ej uppfylls, kan det utgöra skäl för uppsägning av avtalet.

Taggar


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Pressekreterare (M) 0707375499