Gå direkt till innehåll
​Nya avtal för akutsjukhus i Stockholmsregionen föreslås

Pressmeddelande -

​Nya avtal för akutsjukhus i Stockholmsregionen föreslås

En större del av ersättningen till de stora Stockholmssjukhusen ska styras av hur mycket vård som utförs, hur sjukhusen utvecklar sin verksamhet och hur de når uppsatta mål. Den totala ersättningen föreslås öka med 1,5 procent. Det är förslaget från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, till nya fyraåriga sjukhusavtal från 2020. Nu ska förslaget behandlas i regionens politiska organ och i sjukhusens styrelser.

- Våra nya sjukhusavtal måste stödja sjukhusen i den viktiga omställning de genomför och stimulera tillgänglighet för patienterna. Hela vården genomgår en omställning när mer vård flyttas ut i öppenvård, större ansvar läggs på primärvård och patienterna får möjlighet att välja i vårdval. Akutsjukhusen kan därmed fokusera på de patienter som verkligen behöver vara där. Då måste också verksamheten förändras så att vi använder vårdens resurser rätt, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Vården i Stockholms län genomgår viktiga förändringar, som ska stärka den nära vården, primärvården, och ge sjuka vård i tid på rätt vård nivå. För att säkra vården långsiktigt krävs också kontroll över ekonomin. När Stockholmsregionen och Sverige går in i tuffare tider ekonomiskt med vikande skatteintäkter, stundande lågkonjunktur och kraftigt ökad utjämningsskatt är det särskilt viktigt att kostnadsökningarna i samtliga av våra verksamheter hålls tillbaka. Sjukhusen kommer behöva fortsätta att arbeta med att se över alla kostnader för administration, lokaler och förbrukningsartiklar men också kostnader för läkemedel och omställning av vården till ett förändrat uppdrag. Varje skattekrona måste användas på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att medarbetarna involveras i förändringsarbetet, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Förslaget till sjukhusavtal gäller Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Karolinska universitetssjukhuset och gäller även specifika avtal för respektive sjukhus. Förslaget ska nu beredas politiskt och av sjukhusens styrelser. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden 8 oktober.

I förslaget föreslås en balans mellan fast och rörlig ersättning. Därtill ökar den målstyrda ersättningen för bland annat kvalitetsmål och en ny utvecklingsersättning införs för att stimulera bl.a. digitalisering. 

Kategorier


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kontakter

Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige