Gå direkt till innehåll
Oberoende utvärdering slår fast att Region Stockholm klarat av vaccinationsmålet

Pressmeddelande -

Oberoende utvärdering slår fast att Region Stockholm klarat av vaccinationsmålet

Under dagen har KPMG lämnat över den andra delen av den oberoende utvärderingen av Region Stockholms pandemihantering som den styrande blågröna koalitionen tillsatte i maj 2020. Rapporten är mycket omfattande och innehåller en rad slutsatser och rekommendationer som syftar till att framför allt förbättra Region Stockholms beredskap och hantering av framtida kriser.

I rapporten slår KPMG fast att Region Stockholm har uppfyllt vaccinationsmålet som SKR och Regeringen har kommit överens om. KMPG skriver att ”Regionen har lyckats få invånare att vaccinera sig och gjort omfattande insatser för att nå grupper och områden med lägre vaccinationstäckning”.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) delar KPMG:s slutsats gällande vaccinationskampanjen i Stockholms län.

- Jag ser detta som ett kvitto på att medarbetarna i Region Stockholm, trots osäkra leveransprognoser och otydliga besked från regeringens myndigheter, har genomfört vaccinationskampanjen i Stockholm på ett mycket bra sätt. Över tre miljoner vaccinationer har hittills genomförts i länet och 75 procent av alla vuxna stockholmare har fått två doser, säger Svenonius.

-Utvärderingen ger oss värdefull information om hur vi kan förbättra vårt arbete och samtidigt en bekräftelse på det vi gör rätt. Något som står utom allt rimlig tvivel är att vårdpersonalen gjort en heroisk insats under pandemin. Alla från Iva-personal till vaccinationssköterskor och hälsoinformatörerna i utsatta områden har bidragit till att vi tagit oss igenom den värsta pandemin och nått vaccinationsmålen, säger tillväxt- och samhällsplaneringsregionrådet Gustav Hemming (C).

- Vaccinet är vårt viktigaste vapen mot den förfärliga pandemin. Alla som varit delaktiga i vaccinationskampanjen förtjänar ett stort tack, samtidigt som vi drar lärdomar av både framgångar och kritik. Att följa upp en så exceptionell händelse som pandemin är särskilt viktigt för att kunna utveckla vår förmåga som samhälle att hantera allvarliga hot mot liv och hälsa, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Stockholm har klarat vaccinationsmålet som sattes upp på nationell nivå. Det har varit en stor utmaning att vaccinera så stor befolkning. Stockholms modell som byggt på tillgänglighet och flexibilitet har fungerat väl och det visar även KPMG:s utvärdering av hanteringen av vaccinationen i Region Stockholm. Vi har satsat på att det ska finnas vaccinationsmottagningar där folk rör sig för att göra det lättare och mer tillgängligt att ta steget och vaccinera sig. Det i sig har varit en framgångsfaktor för Stockholm. Sedan hade vi problem med sena och omfattande förändringar av leveranser jämfört med prognoser från Folkhälsomyndigheten som innebar flera praktiska utmaningar och ställde höga krav på Regionens möjlighet att justera planerade leveranser. Exempelvis var leveranserna i februari 79 procent färre än vad som prognosticerades i december 2020. En sådan justering försvårar arbetet enormt och är en faktor som inte kunde styras från Regionens sida. Jag vill också lyfta alla som har bidragit och arbetat hårt under pandemin med vaccinationsarbetet, säger vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD).

-Rapporten är en viktig hörnsten i det arbete vi nu behöver göra för att rusta vår region för framtida kriser, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP). 

Men KPMG riktar även kritik mot regionen för att beredskapsplanerna inte varit uppdaterade i tillräcklig utsträckning.

- Det här är något KPMG framförde redan i den första delrapporten. Ett arbete pågår sedan våren 2021 i regionen som syftar till att utifrån utvärderingen stärka regionens krishanteringsförmåga, bland annat genom att förtydliga beredskapsplanerna. Det pekar KPMG ut som positivt. Generellt har pandemin visat att alla delar av det svenska samhället måste förbättra sin krisberedskap och nu ska vi se till att Region Stockholm står bättre rustat inför nästa kris, säger Svenonius.

Kategorier


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kontakter

Linnea Lundgren

Pressekreterare (M) Finansroteln +46 70 737 57 53

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21
Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142
Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige