Gå direkt till innehåll
Över en halv miljard kronor till förlossningsvården i Region Stockholm

Pressmeddelande -

Över en halv miljard kronor till förlossningsvården i Region Stockholm

Den blågröna koalitionen beslutade idag att föreslå Regionstyrelsen i Stockholm att skjuta till över en halv miljard till förlossningsvården de kommande tre åren. Syftet med förslaget är att skapa en bättre arbetsmiljö på förlossningsavdelningarna genom att fullt ut finansiera löftet om en barnmorska per födande kvinna, öka läkarbemanningen och införa rotationstjänstgöring. Tidigare har satsningen ”en barnmorska per förlossning” presenterats.

Nu vidtas åtta åtgärder som ska förbättra arbetsmiljön och stärka förlossningsvården. Detta samtidigt som en analys görs av om när S:t Görans förlossning ska öppna, dvs om det ska ske tidigare än 2026.

Det är ett tydligt besked idag om att styret i Region Stockholm menar allvar med löftena om att förbättra förlossningsvården.

- Dagens besked är oerhört viktiga. Nu sätter vi pengar bakom våra löften och visar att vi menar allvar när vi säger att vi vill förbättra förlossningsvården i Stockholm. Att vår förlossningssamordnare efter samtal med såväl fackliga organisationerna som verksamhetschefer och ledningar våra akutsjukhus på så kort tid har kunnat ta fram en rad åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare inom förlossningsvården är ett styrkebesked, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

- Det är uppenbart att tidigare satsningar på att stärka förlossningsvården inte har givit det önskade resultatet om en barnmorska per förlossning. Jag bedömer att med nya resurstillskott och en stark samordning av arbetsmiljöarbetet i förlossningsvården kommer det vara möjligt att nå en förlossningsvård i balans med en barnmorska per födande, men det kommer att kräva intensivt arbete och uppföljning Tillväxt, säger samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C). 

- En trygg förlossningsvård för varje kvinna, barn och familj förutsätter en god arbetssituation för personalen. Under de senaste åren har förlossningsklinikerna och deras medarbetare förbättrat vården så att förlossningsskadorna minskat och nästan alla kvinnor får föda på sitt förstahandsval av klinik – men det är uppenbart att mer behöver göras. Nu skjuter vi till ekonomiska resurser för att möjliggöra förbättringsarbete av vård och arbetsmiljö, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Varje barnmorska och varje födande kvinna ska känna sig trygg. En del i det är en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas vilket är gynnsamt för kvinna och för förlossningens framskridande. Vi utökar också utbildningssatsningen med ytterligare 100 platser för sjuksköterskor som erbjuds vidareutbildning med bibehållen lön. Jag är också väldigt glad över det arbete förlossningssamordnaren gör, med konkreta förslag som gör skillnad i verkligheten, säger vårdutvecklingsregionråd Désirée Pethrus (KD).

- Kvinnors hälsa har alltför länge varit nedprioriterad, inte minst inom förlossningsvården. Det har slagit både mot de som ska föda och mot mot barnmorskorna. Nu påbörjas en resa för att på allvar göra skillnad, vilket vi ser oerhört positivt på. Det är riktigt sorligt att det behövde gå så långt som till massuppsägningar, och det är vårt ansvar från politikens sida att lösa detta, säger gruppledaren för hälso- och sjukvårdsnämnden, Sandra Ivanovic Rubin (MP). 

Fakta:

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 148,5 miljoner kronor 2022 i utökat anslag

För planeringsåren 2023 och 2024 föreslås vidare att anslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden utökas med 203,5 miljoner kronor per år.

Åtgärdsprogram

Det krävs flera åtgärder för att komma tillrätta med arbetsmiljön inom förlossningsvården.

1. Ytterligare insatser behövs för att stärka kompetensen och införa nya arbetssätt som ger förutsättningar för en fortsatt trygg och säker förlossningsvård som möter kvinnornas och barnens behov. Att arbeta med en barnmorska per födande i aktiv fas är gynnsamt för kvinnan och förlossningens framskridande och har efterfrågats av medarbetarna.

Uppstart: Första kvartalet 2022

 2. Arbetsplatsrotation - möjliggör att medarbetarna får variation i arbetet samt att medarbetare får använda hela sin kompetens inom graviditet, förlossning och eftervård. Genom rotationstjänstgöring är det möjligt att öka verksamhetens flexibilitet och att överbygga vårdövergångar i graviditets- och förlossningsprocessen.

Uppstart: Intern rotation pågår redan hos vissa kliniker.

För att möjliggöra rotationstjänst mellan öppenvård och slutenvård behöver en ny anställningsform utarbetas.

Uppstart: Första kvartalet 2022

3. Ökad läkarbemanning för förbättrade flöden. Öka läkartätheten inom de områden där läkarens kompetens behövs som till exempel på akutmottagning för att förbättra processerna och säkerställa tillgången till neonatologer så att barnläkarundersökning kan genomföras snabbt och effektivt för bättre flöden. Det innebär inte att läkare ska utföra barnmorskans arbete, det är för att möta ett större behov av medicinsk kompetens i takt med att barnafödandet sker både i högre ålder och med flera medicinska riskkomponenter. Ökade insatser från läkare är nödvändigt för att säkerställa tillräcklig kapacitet i jour- och beredskapslinjer.

Uppstart: Första kvartalet 2022

4. Förbättrade processer, avser hela graviditetsprocessen, mellan mödravård, förlossning, eftervård och inte lokala processer. En omvärldsanalys av förlossningsvård bör genomföras i syfte att fortsatt utveckla förlossningsvården. Rapporten ska leverera en beskrivning av framgångsrika organisationsmodeller samt en genomgång av relevanta kvalitetsmått för förlossningsvården.

Utredningen ska beakta synpunkter från alla delar i vården som är involverade i förlossningsprocessen. Materialet kan ligga till grund för beslutsfattande, för styrning samt utveckling av regionens förlossningsvård. En viktig del i utredningen blir att beakta både behovet av säkerhet och kvalitet för barnet, dvs neonatalvården, och kvalitet och trygghet inom förlossningsvården för den gravida.

Uppstart: Första kvartalet 2022

5. Tydliga kompetens- och karriärmodeller - som synliggör karriärsteg, möjliggör schemaläggning utefter kompetensmix och kan ligga till grund för kompetensutveckling.

Uppstart: Fjärde kvartalet 2021

6. Handledning och mentorskap - som underlättar övergången från studier till arbetsliv och ger trygghet genom strukturerad introduktion, mentorskap och förstärkt handledning.

Uppstart: Första kvartalet 2022

7. Utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt inom förlossningsvården.

Uppstart: Andra kvartalet 2022

8. Uppgiftsväxling - vårdnära servicepersonal avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering.

Uppstart: Pågår

Erbjudande till barnmorskor i öppenvården att arbeta med förlossning, ett sätt att nå ökad rotation och skapa bättre förutsättningar för förlossningsklinikerna.

Barnmorskor i öppenvården som tidigare arbetat inom förlossningsvården och som är intresserade av att komma tillbaka på del- eller heltid under en längre eller kortare period. Det ska utredas om det är möjligt för barnmorskor som så önskar att få tjänstledigt på hel- eller deltid för att arbeta med förlossning och eftervård.

Erbjudande till barnmorskor som önskar en timanställning

Under förutsättning att barnmorskan har en fast anställning eller månadsanställning kan timanställning erbjudas.

Barnmorskor som inte arbetat i förlossningsvården de senaste fem åren, erbjuds timanställning enbart inom eftervården. Barnmorskor som nyligen arbetat i förlossningsvården, max fem år sedan, erbjuds timanställning inom förlossning och/eller eftervård.

För barnmorskor som har en fast anställning inom öppenvården kan, om de kommer överens med sin arbetsgivare, anställning eller vikariat ges inom förlossning eller eftervård.

Individanpassad introduktion och upp till tre månaders reaktivering beroende på tidigare förlossningserfarenhet, då barnmorskan går utöver ordinarie bemanning, med stegvis upptrappat ansvar. Under reaktiveringsperioden har barnmorskan en utsedd mentor som stöd och bollplank.

Anpassad helgtjänstgöring i relation till tjänstgöringsgrad under förutsättning att barnmorskan har kvar en deltidsanställning inom öppenvården.

På längre sikt vore det önskvärt att kunna erbjuda en rotationstjänst öppenvård - slutenvård med en sammanhållen anställning hos samma arbetsgivare, i stället för två anställningar med olika arbetsgivare.

För barnmorskor som inte arbetat inom förlossningsvården de senaste fem åren och önskar en fast anställning eller längre vikariat:

Individanpassad introduktion och upp till tre månaders reaktivering (beroende på tidigare förlossningserfarenhet), då barnmorskan går utöver ordinarie bemanning, med stegvis upptrappat ansvar. Under reaktiveringsperioden har barnmorskan en utsedd mentor som stöd och bollplank.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Linnea Lundgren

Pressekreterare (M) Finansroteln +46 70 737 57 53

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21
Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142
Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509

Relaterat material

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige