Gå direkt till innehåll
Gustav Hemming (C), Ella Bohlin (KD), Irene Svenonius (M), Tomas Eriksson (MP) och Anna Starbrink (L)
Gustav Hemming (C), Ella Bohlin (KD), Irene Svenonius (M), Tomas Eriksson (MP) och Anna Starbrink (L)

Pressmeddelande -

Region Stockholm beslutar om ny budget – med ansvar för framtiden

Idag klockan 10 inleddes två dagar med budgetfullmäktige för Region Stockholm. Under den 19 och 20 november fattar fullmäktige beslut om den Blågröna majoritetens budget – med ansvar för framtiden. I budgeten görs tydliga prioriteringar av kärnverksamheterna, samtidigt som höga krav ställs på effektiviseringar. Det krävs när konjunkturen mattas av och regionens kostnader för skatteutjämningen chockhöjs.

Budgeten som debatteras och fattas beslut om under dagarna är den blågröna koalitionens andra budget under mandatperioden. Utgångspunkten för budgeten är den plattform som koalitionen enades om efter valet om som beskriver vad som ska göras fram till 2022.

När nu konjunkturen viker och ekonomin mattas av väntar utmaningar. Ovanpå detta slår förändringar i skatteutjämningen hårt mot regionen. Region Stockholm går från att betala en miljard 2019 till att betala totalt 4,2 miljarder när systemet är fullt utbyggt år 2023. 4,2 miljarder motsvarar 6000 sjuksköterskor, 1 400 nya bussar eller tre fjärdedelar av länets vårdcentraler.

Den blågröna majoritetens utgångspunkt är dock oförändrad, vi kommer fortsätta att prioritera en vård och kollektivtrafik av hög kvalitet med god tillgänglighet för invånarna.

- Vi tar ansvar för framtiden. Det är därför vi nu ska besluta om en stram budget som fortsätter att säkerställa ordning och reda ekonomin, som tar vara på varje skattekrona och som fokuserar på våra kärnuppdrag: Sjukvården och kollektivtrafiken. Vi har tuffa förutsättningar framöver med vikande konjunktur och 3,2 mdkr i ökad utjämning som regeringen väntas driva igenom riksdagen imorgon onsdag. Vi måste därför själva spara, prioritera och effektivisera för att klara våra framtida utmaningar och samtidigt fortsätta ge länets invånare en tillgänglig vård och kapacitetsstark kollektivtrafik, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

- Stockholmsregionen är en central komponent i hela Sveriges tillväxtmaskineri skapar hälften av statens skatteinkomster. Men bostadsbrist, trängsel i trafiken och bristande kompetensförsörjning är utmaningar som måste lösas om vi ska kunna fortsätta att bidra. Det innebär att kollektivtrafiken måste prioriteras och att regionen även fortsatt måste klara stora investeringar. På så sätt värnar vi Stockholmsregionens och hela Sveriges välfärd och internationella konkurrenskraft, säger tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).

- Vårdcentraler och digitalisering fortsätter vara tydliga prioriteringar för oss. Stockholmarna ska vara trygga i att snabbt kunna få kontakt med vården, ha friheten att kunna välja sin egen husläkare, och att möjligheten att kunna möta vården digitalt. Då stärker vi patientens ställning och använder dessutom vårdens resurser effektivt med vård i tid och på rätt nivå, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Den budget vi nu beslutar om tas i en orolig tid. Vi går in i en lågkonjunktur med inbromsad tillväxt och fallande sysselsättning. I ett sådant läge prioriterar Region Stockholm välfärdens kärna. Geriatrikplatserna byggs ut med 224 nya platser för att möta en åldrande befolkning och fler äldre kommer få tillgång till vaccin, säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD).

- Det är med ansvar för framtiden vi prioriterar att under tuffa ekonomiska förutsättningar fortsätta att bygga för framtiden. Med den här budgeten säkrar vi fortsatt utbyggnad av en klimatsmart kollektivtrafik för Stockholmarna. Det blir nya spår, fler stationer och mer bussar, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Kategorier


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142
Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige