Gå direkt till innehåll
​Region Stockholm utvärderar hantering av Coronakrisen

Pressmeddelande -

​Region Stockholm utvärderar hantering av Coronakrisen

Idag fattade regionstyrelsen i Region Stockholm beslut om att utvärdering av Coronakrisen ska inledas. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en oberoende utvärdering av regionens samlade insatser under Covid-19-pandemin och av coronavirusets effekter.

- Varje kris är unik, men vi vet att det kommer nya extraordinära händelser och kriser. Det främsta sättet att öka vår robusthet att klara samhällsviktiga funktioner är att dra lärdomar från tidigare händelser, både sådant som fungerat bra och sådant som kan förbättras. Jag är imponerad av att regionen i ett otroligt tempo ställt om i vården, så att vi ständigt klarat att ligga steget före coronaviruset. Men jag är övertygad om att vi i en utvärdering kan hitta förbättringsområden internt och i samverkan med andra. Det är vårt ansvar att lära, ändra och skapa en ännu bättre beredskap för framtiden. Vi vill att arbetet påbörjas nu medan krisen och de inledande åtgärderna fortfarande är färska i minnet, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M)

- Vi befinner oss i en kris det inte finns något facit för. Vårdpersonalen gör otroliga insatser för att mota viruset, företag i hundratal går på knäna eller slår igen och många har förlorat sina jobb eller blivit varslade. En utvärdering av agerandet från alla aktörer behövs för att vi ska kunna lära oss av detta och kunna tackla liknande situationer på ett så effektivt sätt som möjligt i framtiden, säger tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).

- Coronapandemin är den största kris Sverige i allmänhet och sjukvården i synnerhet har upplevt i vår tid. Både beredskapen, hanteringen och effekterna måste utvärderas och leda till strategiska beslut. Utan att föregå denna utvärdering kan alla konstatera att vårdens personal gör enorma insatser. Digitaliseringen har varit en enorm tillgång i hela samhället men inte minst i vården. Samverkan med civilsamhället och kommunerna har varit livsnödvändig och inte minst kommunikationen med invånarna är en nyckelfråga där många aktörer är inblandade, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Vi vet ännu inte hur hårt effekterna av Covid-19 kommer slå mot oss. Det vi vet är vad vi kan göra här och nu för att minska effekterna av det, fatta beslut på ibland obefintliga underlag. För vi måste ta ansvar och vi måste hitta pragmatiska lösningar i en svår tid. Med det sagt är det av yttersta vikt att vi utvärderar vår hantering av coronakrisen. Genom att utvärdera hanteringen av Coronaviruset kan vi också analysera på vilket sätt vi i framtiden kan motverka och agera i liknande situationer. Detta för att minska de negativa effekterna på människor, miljö, företag och samhället i stort, säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD).

- Vi befinner oss fortfarande mitt i krisen och vår region har visat sig tåligare och tuffare än många trott. Samtidigt har epidemien visat att vi behöver stärka uthålligheten och därför är det viktigt att vi drar lärdomar av det för att skapa en mer robust och tålig region för framtiden, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

FAKTA OM UTVÄRDERINGEN:

 • Den utvärderande analysen ska göras av utomstående sakkunniga experter, som inte varit involverade i det aktuella krisledningsarbetet. Extern kompetens ska anlitas.
 • Utredningen ska redovisas till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
 • Utvärderingen ska pågå under den tid coronaviruset fortsätter att påverka samhällsviktiga funktioner i Region Stockholm. Initialt ska fokus ligga på uppstartshantering och de första månaderna av krishanteringen, därefter ska helheten i insatsen analyseras. Utvärderingen avser Region Stockholms samlade verksamhet och dess olika insatser under pandemin.
 • Kostnaden för utvärderingen finansieras inom regionstyrelsens fastställda budget.
 • Taggar


  Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

  Presskontakt

  Ofelia Venneman

  Pressekreterare (KD) 070-737 43 21
  Sofia Molin

  Sofia Molin

  Pressekreterare (C) 0707374142
  Rasmus Jonlund

  Rasmus Jonlund

  Presschef (L) 087372529

  Tobias Östberg

  Pressekreterare (MP) 0707374509

  Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

  Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

  Blågröna koalitionen i Region Stockholm
  Blågröna koalitionen i Region Stockholm
  Hantverkargatan 45
  104 22 Stockholm
  Sverige