Gå direkt till innehåll
Så stärks stockholmarnas husläkarmottagningar 2022

Pressmeddelande -

Så stärks stockholmarnas husläkarmottagningar 2022

Budgeten för husläkarmottagingarna (vårdcentralerna) i Region Stockholm utökas nästa år med 267 miljoner, vilket är ett direkt tillskott till husläkarverksamheterna. Ökade öppettider, fast husläkare till fler samt fokus på hälsa och bland annat minskad antibiotikaförskrivning hör till den blågröna majoritetens prioriteringar för primärvården. Beslut om det nya regelverket och ersättningsnivåerna tas på hälso- och sjukvårdsnämnden 23 november.

– Vårdcentralerna och husläkarmottagningarna ska få bättre förutsättningar att ta hand om patienterna, både snabbt när det behövs, och långsiktigt. Kontinuiteten med en fast husläkare är viktig framför allt för personer med större vårdbehov som gör flera besök under ett år, och vi jobbar vidare mot målet att alla ska kunna välja sin egen fasta husläkare. Tryggheten med en fast läkare innebär en stor frihet för många, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Vi gör den här satsningen för att utöka tillgängligheten ytterligare till våra vårdcentraler i Region Stockholm, bland annat genom högre ersättningar för utökade öppettider och utvecklingen av digitala arbetssätt. Framförallt höjer vi listersättningen till våra äldre, så att de ska skall få ett än bättre omhändertagande hos primärvården, säger hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Lars Rådén (M).

– För att husläkarmottagningarna och vårdcentralerna ska kunna ta hand om fler och större vårdbehov behövs hela teamet av kompetenser – husläkaren i samverkan med distriktssköterska, psykolog, dietist och så vidare. Och både kontinuitet och tillgänglighet behövs för att stärka människors hälsa långsiktigt. Ett särskilt utpekat mål är att minska antibiotikaförskrivningen, för att vi ska motverka resistens och ha tillgång till detta kraftfulla verktyg för liv och hälsa även i framtiden, understryker Anna Starbrink (L).

Fakta: Förändringar för husläkarmottagningarna (vårdcentralerna) 2022

Ekonomi: + 267 mnkr

De generella resurserna förstärks med 4 % eller 252 miljoner kronor.

Teledermatoskopi (bedömning av hudförändringar, digitalt på distans) införs, kostnad 15 miljoner kronor.

Ökad tillgänglighet

Ökad ersättning till vårdcentraler som erbjuder ökade öppettider.

Återinförd mätning av telefontillgänglighet (pausades under pandemin).

Besöksersättning införs för videogruppbesök (i dag endast för individuella digitala patientbesök), detta i enlighet med teknikneutralitet och patientens valfrihet i kontaktväg.

Ökad kontinuitet – fler fasta läkare

Höjt mål för andel patienter listade på fast läkare från 70 till 75 procent.

Höjd bonus för vårdcentraler som uppfyller målet om antal listade patienter på namngiven läkare (från 2 till 4 kronor).

Tak för antal listade patienter per läkare (för att ta del av bonus) fastställs till 2 200 patienter/läkare (i dag 2 300).

Skärpt kostnadsansvar för vårdcentralspatienter som besöker närakuter. (Kvoten för det genomsnittliga antalet listade som under kalenderåret besöker närakuter sänks från 1,2 till 1,15. Detta för att öka incitamentet för husläkarverksamheterna att ta ett helhetsansvar för patientens vård och minska risken för systematisk hänvisning av patienter till närakuter.)

Hälsa

Ökat fokus på äldre samt barn under 5 år i den fasta ersättningen till vårdcentralerna.

Riktad ersättningshöjning för insatser inom folkhälsa för att stimulera det förebyggande arbetet och därigenom på sikt generera sänkta undvikbara vårdkostnader.

Utvecklad målrelaterad ersättning för förbättringsarbete med antibiotikaförskrivning, och återinförd målrelaterad ersättning (bonus) för fortbildning inom läkemedelsförskrivning.

Ämnen

Taggar


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Daniel Frisén

Daniel Frisén

Pressekreterare (M) Sjukvårds- och fastighetsfrågor 070-737 61 14
Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Relaterat material

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige