Gå direkt till innehåll
Foto: SLL
Foto: SLL

Pressmeddelande -

Tuffa prioriteringar säkrar SL-trafiken

Den 7 oktober presenterade den styrande koalitionen i Region Stockholm sitt förslag till budget för 2021. För kollektivtrafikens ekonomi väntar tuffa prioriteringar för att säkra trafiken. 

- Den som förväntar sig en budget med stora löften och utfästelser kommer att bli besviken. Den stora nyheten i den här budgeten är att den inte innehåller några stora nyheter. Det i sig är ett bra besked. Orsaken är enkel. Stora nyheter ett år som detta hade inneburit negativa nyheter. Neddragningar, nedskärningar och varsel. Nu grundsäkrar vi SL:s intäkter, sätter fokus på resenärerna och trygghet, tar krafttag mot pandemiplankningen och bantar investeringar motsvarande 11 miljarder. Detta i syfte att säkra SL-trafiken, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för Trafiknämnden.

- Vi prioriterar kollektivtrafiken även i tuffa tider. Vi gör det för att vi vet hur viktig den är för att människor ska få sin vardag att fungera och för att vi vet att många vill resa hållbart. Nu ska vi starta trafik på en ny gren av tvärbanan och vi fortsätter satsa på framkomligheten i busstrafiken, säger Tomas Eriksson (MP), trafiknämndens vice ordförande.

- Utan statlig kompensation för förlorade biljettintäkter med anledning av covid-19 går vi nu in i en svår tid. Efterfrågan på sjötrafiken är trots allt stor, men har begränsade platser för att undvika trängsel. Vi prioriterar ett arbete för att säkra intäkterna men också fortsätta att utreda sjötrafikens framtida utveckling. Vårt mål är att fortsatt bedriva en bra, tillgänglig och effektiv kollektivtrafik i hela länet., säger Michaela Haga (C) gruppledare i Trafiknämnden.

- Stockholmsregionen är beroende av en välfungerande kollektivtrafik och det gäller än mer med pandemin. I dessa osäkra tider är det avgörande att vi kan säkra en robust och trygg trafik, för de stockholmare som måste resa, inte minst alla med samhällsviktiga jobb - men också för att regionen ska kunna komma igen med full styrka efter pandemin, säger Sara Svanström (L), gruppledare i Trafiknämnden.

- I en tuff tid så är det positivt att anslagen till SL ökar även i årets budgetbeslut. Det skickar en tydlig signal att vi vill värna och fortsätta satsa på kollektivtrafiken. SL-trafiken blöder fortfarande ekonomiskt. Vi måste därför även fortsätta driva kravet om ersättning och stöd från staten så att vi stockholmare även i framtiden kan röra oss hållbart, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i Trafiknämnden.

Fakta:
Storstockholms Lokaltrafik lämnar ett tufft år, 2020, bakom sig. Kollektivtrafiken i Stockholm beräknas förlora över 3,5 miljarder kronor i biljettintäkter bara i år. Detta behöver tas höjd för i SL:s budget för nästa år. Totalt beräknas det innebära 2,2 miljarder kronor i beräknat intäktsbortfall bara 2021.

I SL:s budget för 2021 görs tuffa prioriteringar för att säkra trafiken:

  • SL:s intäkter grundsäkras. Detta innebär att vi säkrar den ekonomiska stommen i trafiken. En betydande insats som resenärerna aldrig kommer att se, men som innebär att trafiken kan fortsätta att rulla. Bussen, tåget och tunnelbanan kommer kunna tjäna stockholmarna även nästa år.
  • SL sätter fokus på att få tillbaka resenärerna och resandet i takt det är möjligt och restriktionerna lättar.
  • Fokus på framkomlighets- och tillgänglighetsåtgärder samt tydligare miljöarbete.
  • Tar krafttag för att knäcka pandemiplankning.
  • En högre växel läggs i för att stärka intäkterna från reklam, butiker och service.
  • Effektiviserar och bantar investeringar i fråga om kostnader, tid och innehåll motsvarandes 11 miljarder kronor. Samtidigt säkrar vi de centrala delarna av framtidsbygget av kollektivtrafiken.
  • Utveckling av Trafikförvaltningens trafikavtal och upphandlingar för minskade kostnader, förstärkt kostnadskontroll och ökad effektivitet.
  • Kraftigt bantade kostnader för administration och konsulter. Motsvarande 10 procent över ett år.
  • Justerar SL-taxan i syfte att stärka biljettintäkterna. Priset på ett vanligt 30-dagarskort kommer att höjas med 20 kronor.

Till detta kommer att vi fortsatt strävar efter att slå vakt om SL:s kärnuppdrag i att erbjuda en punktlig, hel, ren, snygg och trygg kollektivtrafik som tar tillvara ny teknik för att bli smartare och fortsätter vara ett föredöme avseende miljön.

Läs hela budgeten här: https://www.sll.se/om-regionstockholm/ekonomi/Ekonominyheter/Behallare-for-ekonominyheter/2020/10/den-styrande-koalitionens-budgetforslag-for-2021-presenterat/?fbclid=IwAR3Vwb2dn4LHvf1KS6DvcBfXEq3i7P-njkQjf2fbLlhEWdnFyhT0neZ9_Ws

Taggar


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21
Emil Johansson

Emil Johansson

Pressekreterare (M) Trafik 070-737 7633
Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142
Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige