Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KÖRFORUM–nationell konferens om körsång

Körforum är en nationell konferens för såväl kördirigenter som körsångare, utbildare, köradministratörer och andra representanter för svenskt musikliv och arrangeras sedan några år tillbaka i KÖRSAM:s regi.

Körforum äger denna gång rum i den nyrenoverade Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm den 28-29 januari. Temat för Körforum 2011 är Angelägen körsång, och på programmet står spännande föreläsare, körforskningsrapporter, representanter från stat, region och olika delar av kör-Sverige, klingande musik, notutställning mm. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth håller inledningsanförandet.

Körforum 2011 är ett samarbete mellan KÖRSAM, Eric Ericson International Choral Centre, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Eric Ericsonhallen och Länsmusiken i Stockholm.

Program:

Fredag 28 januari

09.00 Incheckning, notutställning och kaffe

10.00 Invigning. KÖRSAM:s ordförande Petter Ekberg, EIC:s ordförande Martin Martinsson och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Sång av klass 9 E & F från Adolf Fredriks Musikklasser under ledning av Pelle Olofson

10.30 Angelägna körfrågor

10.50 Körforskning/pågående projekt I - perspektiv barn och unga: - Barn och sång, fortbildning för lärare i förskola och skola. Sjöviks folkhögskola. Gunnel Fagius - Rösträtt - Barns rätt till gemensam sång på barns villkor. Malmö Högskola. Daniel Hansson

11.10 KÖRSAMtal I; En framtid full av sång, Lars-Göran Jacobsson, rektor för Adolf Fredriks Musikklasser inleder

11.40 Körforskning/pågående projekt II – perspektiv vuxna:

– Hur körsångare påverkar varandra musikaliskt. Musikhögskolan vid Örebro universitet. Sverker Zadig

– Choir in Focus, körforskningsnätverk. Gunnel Fagius

12.00 LUNCH

13.00 Tre körledare – Tre frågeställningar.
Bengt Ollén, Stockholms Musikgymnasium och Sofia Vokalensemble
Mats Nilsson, Kungliga Musikhögskolan och Maria Magdalena Kammarkör
Natalia Edvall, Adolf Fredriks Musikklasser och Järfälla Manskör

14.00 Pedagogiskt pass Årets körledare Anders Eby. Kungliga Musikhögskolans Vokalensemble under ledning av mastersstudenterna Sigrid Damsager Frandsen och Gunnar Gillfors medverkar

15.00 Kaffe
Rapporter från medlemsförbunden och andra.

15.45 KÖRSAMtal II; Johannes Johansson, rektor för Kungliga Musikhögskolan inleder

16.30 Tid avsatt för KÖRSAM:s medlemsförbunds egna möten.

18.00 Körvandring på Skeppsholmen, därefter middag

Lördag 29 januari

09.00 Notutställning och kaffe

10.00 Rösten och rummet, en förmiddag i Eric Ericsonhallen.

Vad händer med musiken när vi agerar sceniskt? Hur tråkig blir körsång när vi står stilla och sjunger med noter? Vad vill vi uppnå med vår sång? Kan vi tänka bortom det sceniska? Karin Oldgren, universitetslektor i kör och kördirigering vid Musikhögskolan i Örebro och Benoit Malmberg, konstnärlig ledare för Romeo och Juliakören på Dramaten tar sig an Hägerstens kammarkör på olika sätt. Susanne Rydén, sopran och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien modererar.

12.00 LUNCH

13.00 Tid avsatt för egna möten och nätverkande


Körforum 2011 är ett samarbete mellan KÖRSAM, Eric Ericson International Choral Centre, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Eric Ericsonhallen och Länsmusiken i Stockholm.

Ämnen

Regioner


KÖRSAM är ett samarbetsråd för rikstäckande organisationer inom svenskt körliv.

KÖRSAM arbetar för samverkan inom körområdet och företräder medlemsförbunden i frågor som är av gemensamt intresse gentemot myndigheter och nationella eller internationella organisationer.

KÖRSAM är i sina återkommande Samrådsmöten en betydelsefull mötesplats för det svenska körlivet.

KÖRSAM medverkar i olika projekt som gagnar svenskt körliv, genomför utredningar och arbetar med körpolitiska frågor.

KÖRSAM anordnar även den årliga konferensen Körforum med intressanta seminarier där körlivets angelägna frågor tas upp.

KÖRSAM är också en del av ett nationellt och internationellt kontaktnät, bland annat genom medlemskap i ax, amatörkulturens samrådsgrupp, Europa Cantat och IFCM - the International Federation for Choral Music.

Mera info om Körsam

Eric Ericson International Choral Centre

Kungl Musikhögskolan i Stockholm

Eric Ericsonhallen

Länsmusiken i Stockholm

Kontakter

Elenor Wolgers

Elenor Wolgers

Presskontakt Kommunikationschef Press, media 073-962 95 00

Blåsarsymfonikerna

Blåsarsymfonikerna är en nyskapandeorkester som är lika förtjust i klassisk musik och konstmusik som i jazz, tango, opera, rap - alltid med blåsmusiken som grund.
Vi verkar med stöd av Region Stockholm.

Blåsarsymfonikerna

Järnvägsgatan 17
131 54 Nacka Stockholm
Sverige