Pressmeddelande -

Anne-Brit Soma Reienes, Norge, visar keramiska bildobjekt på blås&knåda

Anne-Brit Soma Reienes, Norge, keramiska bildobjekt.

Under de senaste fem åren har Anne-Brit Soma  Reienes i sitt arbete med leran fokuserat på den modellerade kakelplattan som bildskapande objekt med referenser till ornamentik. Först arbetade hon med stora monokroma bildfält, där varje kakelplatta hade ett modellerat mönster uppbyggt av horisontella och vertikala linjer. I sina nya arbeten, som nu visas på blås&knåda, har hon rört sig ännu närmare ett tvådimensionellt och spontant bilduttryck. Hon arbetar med flera glasyrer i olika färger och deras form- och rumsskapande möjligheter i ytan. I glasyrmötena ändrar färgerna sig och ger henne stora möjligheter av väldigt keramisk karaktär. Själva kakelplattans utstruktur, de små punkterna med förhöjningar, ger glasyren ett större spektra att spela på. De skröjbrända kakelplattorna sätts ihop till en bildyta och glaseras så att glasyrerna är det sammahållande formelementet.

Anne-Brit Soma Reienes utbildade sig i Bergen 1983-88 och Ungern 1990-93. Hon har haft många utställningar och offentliga utsmyckningar. På blås&knåda kan vi se hennes arbeten till 27 januari.

Föredrag:

Onsdag 27 januari kl 18.30 håller norska keramikern Elisa Helland-Hansen ett föredrag med titeln "Et tverrsnitt av samtidskeramikk i Norge" Föranmälan senast 26/1, entré 30 kr. Elisa Helland-Hansen var under åren 2000-05 professor i keramikkonst vid HDK i Göteborg.

För mer information, kontakta gärna Boel Widell Henrikson, intendent, på 08-442 02 56 eller boel.henrikson@blasknada.com. Bilder, CV mm på www.blasknada.com.

Ämnen

  • Arkitektur

Relaterade event