Nyhet -

Hållbara investeringar i fokus för Bliwa

Det finns inga genvägar om man vill vara bra på hållbar kapitalförvaltning. Vi ställer väldigt höga krav på våra fondförvaltare. De måste vara extremt noggranna när de letar efter investeringar som både har en hållbar affärsmodell och som agerar ansvarsfullt. Det gör att vi kan visa upp en portfölj som förbrukar mindre vatten, genererar mindre miljöavfall och släpper ut mindre koldioxid jämfört med andra. Dessutom har flera studier visat att hållbara investeringar ger högre långsiktig avkastning. Det säger Andreas Summersea, ansvarig för kapitalförvaltning på Bliwa.

Varför är det viktigt med hållbara investeringar?

I grund och botten handlar det ju om att vi ska ha en planet att leva på och som vi ska lämna efter oss i ett bra skick till kommande generationer. Vi har visat att vi kan göra skillnad. Bara förra året förbrukade bolagen i vår aktieportfölj 73 procent mindre vatten jämfört med andra. De lämnade efter sig 98 procent mindre farligt miljöavfall och släppte ut 55 procent mindre koldioxid jämfört med andra.

Men det finns givetvis affärsmässiga skäl till våra hållbara investeringar också. I ett långt perspektiv är vi övertygade om att bolag som aktivt strävar efter att bli mer hållbara kommer att prestera bättre än andra bolag. Omställningen till ett hållbart samhälle kommer att få stora konsekvenser och tillgångar som tidigare har värderats högt kan komma att rasa i värde. Ett bra exempel de senaste åren är kolindustrin.

Finns det några konkreta exempel på hur Bliwas kapitalförvaltning har gjort skillnad?

Det finns det absolut. Bland annat investerar vi i gröna obligationsfonder som finansierar projekt och verksamheter som är dedikerade till att förbättra miljö och klimat. Exempelvis har vår fond investerat i African Development Bank som 2018 slutförde ett projekt som nu ger 2,5 miljoner människor i Kairo tillgång till rent vatten. Vi har också varit med och finansierat Gröna bolån hos banker – det vill säga bolån med ränterabatt till energieffektiva bostäder med låg användning av fossila energikällor.

Hur vet Bliwa att alla bolag i portföljen agerar hållbart?

Oavsett om det är obligationer, aktier, fastigheter eller skog vi väljer att investera i ställer vi mycket höga krav på våra fondförvaltare när det gäller hållbarhet. I all återrapportering från våra fondförvaltare är hållbarhet centralt. Vi följer regelbundet att våra fonder uppfyller FN:s normer och konventioner inom miljö och mänskliga rättigheter.

Men vi går faktiskt längre än så genom att undvika investeringar som har något att göra med vapen, tobak, spel, alkohol eller pornografi. Sist men inte minst så mäter vi bolagens koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och andra mätetal för att följa upp hur de presterar inom hållbarhet. Personligen är jag extra stolt över våra investeringar i skog som både bidrar till minskade koldioxidutsläpp och som används för att producera klimatsmarta alternativ till fossila bränslen och material.

Slutligen, vad kan Bliwa göra för att bli ännu bättre?

Vi kan göra allt ännu bättre. Framförallt kan vi utveckla uppföljning och mätning av hållbara resultat för att kunna hitta bra hållbara investeringar med ännu bättre precision än tidigare. Exempelvis kommer att vi arbeta mer med att analysera klimatrisker i olika bolag, för att hitta och investera i de som är mest klimatsmarta.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Finans, aktier, privatsparande

Kategorier

  • koldioxid
  • hållbarhet
  • kapitalförvaltning
  • miljöavfall
  • bliwa

Presskontakt

Daniel Olemyr

Presskontakt 073 - 639 59 00