Pressmeddelande -

Bliwa hälsosatsar mot strömmen


I en tid då andra försäkringsbolag drar ner på sina hälsosatsningar går
Bliwa Livförsäkring mot strömmen och startar en ny enhet som ska bidra till
ett hållbart arbetsliv genom att stödja strategiskt hälsoarbete.

Den nya enheten ska sprida kunskap och verktyg, skapa mötesplatser och
bryggor mellan arbetsliv och forskning i syfte att stödja företags och
organisationers strategiska hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. Enheten
presenteras i samband med Bliwas 5-årsjubileum som firas den 12 november.
Även Bliwa Stiftelsen, grundad och finansierad av Bliwa Livförsäkring,
fyller i år 5 år. Bliwa Stiftelsen driver och finansierar olika projekt för
stärkt hälsa, rehabilitering och ledarskap i samarbete med företag och
organisationer på den svenska arbetsmarknaden

- Anledningen till att vi gör den här satsningen just nu är att vi efter 5
år ser många intressanta kopplingar mellan försäkringsverksamheten och det
arbete vi hitintills bedrivit inom Bliwa Stiftelsen. Egentligen är ju
kopplingen mellan hälsa och försäkring självklar och den nya enheten kommer
att skapa mervärden för våra kunder genom att länka samman vårt erbjudande
av trygghet i form av kundanpassade och konkurrenskraftiga försäkringar med
stöd för strategiskt hälsoarbete, säger Kristina Åkerstrand, vd Bliwa
Livförsäkring.

Målet är lönsamhet
Bliwa har idag drygt 20 av Sveriges 100 största företag och 5
organisationer som kunder. Förhoppningen är att attrahera ännu fler
grupper, företag och organisationer som ser värdet av trygghet för
anställda och medlemmar samt värdet av strategiskt hälsoarbete, även ur ett
företagsekonomiskt perspektiv.

- Vi vill skapa förutsättningar för att försäkringarna så sällan som
möjligt ska behöva användas. Det lönar sig för alla; arbetsgivaren får ökad
attraktionskraft och lönsamhet genom friskare medarbetare och individen mår
bättre. Syftet med arbetet inom enheten för strategiskt hälsoarbete är att
skapa kundnytta och mervärde för Bliwas kunder. Målet är att det ska leda
till fler och ännu mer nöjda kunder och ännu bättre resultat för Bliwa. Det
gynnar våra försäkringstagare, som också är våra ägare, genom ännu mer
konkurrenskraftiga premier, villkor och återbäring, säger Kristina
Åkerstrand.

2009 fokus på rehabilitering
Bliwa kommer att fokusera på årliga temaområden. Temat för 2009 är
rehabilitering, ett mycket aktuellt område inte minst med tanke på
förändringar i sjukförsäkringsreglerna. Bliwa kommer bland annat att
erbjuda kunder möjlighet att delta i en rehabiliteringsutbildning för
chefer. Bliwa Stiftelsen kommer att erbjuda ett webbaserat
rehabiliteringsverktyg som stöd i chefers praktiska rehabiliteringsarbete
och dela ut ett stipendium inom rehabiliteringsområdet. Under året anordnas
dessutom seminarier kopplade till rehabilitering.

Mer information
www.bliwa.se och www.bliwastiftelsen.se, kan du läsa mer.

Kontakt
Kristina Åkerstrand, vd Bliwa Livförsäkring, 070-307 22 13,
kristina.akerstrand@bliwa.se
Carina Lindström, projektansvarig på Bliwa Stiftelsen, 070-598 71 85,
carina.lindstrom@bliwa.se

Bliwa är specialist på personförsäkring för grupper av individer. Med
utgångspunkt i kundens behov och de försäkrades trygghet utvecklar Bliwa
konkurrenskraftiga gruppförsäkringar för företag och organisationer. En
försäkring i Bliwa kan innehålla liv-, sjuk-, olycksfalls-, barn- eller
inkomstförsäkring. I samverkan med arbetsliv och forskning stödjer Bliwa
sina kunders strategiska hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. Bliwa ägs
av försäkringstagarna.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • bliwa
  • hållbart arbetsliv
  • hälsa
  • rehabverktyget

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.

Kontakter

Daniel Olemyr

Presskontakt 073 - 639 59 00