Skip to main content

Bliwas årsredovisning 2018 – Premieintäkten ökade med 68%

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2019 07:30 CEST

Bliwas verksamhet har växt kraftigt under 2018 i och med de gruppavtal Bliwa tecknade under 2017. Sammantaget innebär affärstillväxten att Bliwas premieintäkt under 2018 har ökat med cirka 68 procent.

- Tillväxten innebär att vår konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet stärks både på kort och på lång sikt. Det ger oss bättre riskspridning och skalfördelar som ökade möjligheter till utveckling av verksamheten, säger Bliwas vd, Kristina Ensgård.

Bliwa ska vara ett försäkringsbolag att räkna med även i framtiden. Genom kontinuerlig omvärldsanalys och ett nära samarbete med kunderna får vi insikter om förändrade kundbehov och marknadsförutsättningar.

- Det ska vara enkelt att bli och vara kund i Bliwa. Sedan flera år arbetar vi strategiskt med att utveckla verksamhet, systemstöd och tjänster som är begripliga och enkla. Det är en av anledningarna till våra höga resultat i kundnöjdhetsmätningarna, säger Kristina Ensgård.

Antalet anställda har ökat kraftigt som en följd av tillväxt, utvecklingsarbete och ökade regelverkskrav. Medarbetarundersökningen visar även fortsatt på högt engagemang, hög trivsel och känsla av meningsfullhet.

- Medarbetare som mår bra, har möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och har balans i livet har förutsättningar att känna engagemang, stolthet och arbetsglädje och gör garanterat ett bättre jobb, säger Kristina Ensgård. 


Koncernen i siffror

Fortsatt tillväxt

  • Bliwa fortsätter att växa. Premieintäkten 2018 uppgick till 889 miljoner kronor, en ökning med 68 procent från 2017. En växande affär stärker Bliwas konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet.
  • Bliwa har haft en genomsnittlig tillväxt sedan starten 2003 på drygt 20 procent.
  • Drygt 400 nya gruppavtal har ingåtts under året.

Finansiell styrka

  • Kapitalbasen för koncernen uppgick till 1 096 miljoner kronor och solvenskapitalkravet uppgick till 636 miljoner kronor.
  • Minimikapitalkrav 266 miljoner kronor.
  • Solvenskvot 172 procent i koncernen.
  • Solvensgraden uppgick till 238 procent för Bliwa Livförsäkring och 230 procent för Bliwakoncernen.

Resultat

  • Årets resultat uppgick i Bliwa Livförsäkring till 4,4 miljoner kronor och 1 miljon kronor i koncernen.
  • Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen uppgick till 0,5 procent i Bliwa Livförsäkring. Genomsnittlig totalavkastning de senaste 5 åren uppgår till 4,4 procent.
  • Premieintäkt, före avgiven återförsäkring var 724 miljoner kronor i Bliwa Livförsäkring respektive 889 miljoner kronor i koncernen.

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.