Pressmeddelande -

För få hjärtstartare på svenska arbetsplatser

76 procent av svenskarna skulle använda en hjärtstartare vid ett akut läge. Men bara 17 procent har tillgång till en hjärtstartare där de befinner sig på dagarna. Det visar en Synovate-undersökning beställd av Bliwa Livförsäkring.

Varje år drabbas 10 000, till synes friska, svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusen. Av dem överlever bara 300. Det enda sättet att rädda livet på någon som drabbats av hjärtstopp är att agera blixtsnabbt – larma genom att ringa ambulans och därefter direkt påbörja hjärt-lungräddning och, om det finns, använda hjärtstartare. Den sorgliga statistiken visar att för varje minut som går ökar risken att dö med 10 procent. Ett realistiskt mål, satt av Hjärt-Lungfonden, är att överlevnadsfrekvensen skulle kunna öka från 3 till 12 procent. Det motsvarar 1 200 liv årligen. Men då krävs mer forskning, fler hjärtstartare och att fler behärskar hjärt-lungräddning.

76 procent skulle använda en hjärtstartare, om den fanns
En Synovateundersökning från våren 2010 beställd av Bliwa, visar att tillgången på hjärtstartare på arbetsplatserna är låg. På frågan ”Finns det någon hjärtstartare i din närhet där du befinner dig på dagarna: på din arbetsplats, i skolan etc?” svarade 65 procent att det inte fanns och 18 procent att de inte visste om det fanns någon hjärtstartare. Det är alltså bara 17 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till en hjärtstartare där de befinner sig på dagarna. På frågan ”Skulle du våga använda en hjärtstartare vid ett akut läge om någon person plötsligt faller ihop intill dig och förlorar medvetandet?” svarade hela 76 procent ja (18% nej, 5% vet ej). Det skulle alltså göra stor skillnad om vi utrustade våra arbetsplatser med hjärtstartare.

Men 60 procent är osäkra på hjärt-lungräddning
– Idag finns hjärtstartare på många allmänna platser, men på våra arbetsplatser, där vi tillbringar en stor del av vår tid, finns de sällan. Det saknas dessutom ofta kunskap om hur hjärt-lungräddning går till, säger Carina Lindström, projektledare för Bliwas hjärtsatsning.

Enligt en Demoskopundersökning från våren 2010 beställd av Bliwa anser sig dessutom bara 40 procent av svenskarna ha tillräckliga kunskaper i hjärt-lungräddning. 60 procent anser sig ha otillräckliga kunskaper (46%) eller känner sig osäkra (14%)

Rädda livet på din kollega!
Det här är något Bliwa vill ändra på. Våren 2010 påbörjar Bliwa därför kampanjen Rädda livet på din kollega! Kampanjen bygger på ett samarbete med Hjärt-Lungfonden för att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp. Syftet är att öka kunskapen kring hjärt-lungräddning och öka antalet hjärtstartare på arbetsplatser runt om i landet. Kampanjen innefattar därför både utbildningspaket och hjärtstartare till Bliwas kunder. Rädda livet på din kollega! är också en uppmaning till alla arbetsgivare att investera i insatser som kan rädda liv, nämligen utbildning i hjärt-lungräddning och utplacering av hjärtstartare på arbetsplatserna. Kampanjen innefattar dessutom information kring hjärtstopp och hjärt-lungräddning, samt ekonomiskt stöd till den forskning som finansieras av Hjärt-Lungfonden. Läs mer på www.bliwa.se/hjarta.

– Genom den här kampanjen vill vi starta ett upprop för att företag och organisationer ska medverka till att fler får kunskaper och verktyg som gör dem trygga nog att agera om någon i närheten drabbas. Vårt mål är minskad dödlighet i plötsligt hjärtstopp. Som livförsäkringsbolag med över 1 miljon försäkrade tjänstemän är en satsning på hälsa i arbetslivet en god investering, säger Kristina Åkerstrand, vd för Bliwa.

Kontakt
Carina Lindström, projektledare för Bliwas hjärtsatsning, 08-696 22 37, 070-598 71 85, carina.lindstrom@bliwa.se

Matilda Widell, informationsansvarig på Bliwa, 08-696 22 47, 070-602 41 20, matilda.widell@bliwa.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • hlr
  • dhlr
  • hjärtstopp
  • hjärt-lungfonden
  • bliwa
  • hälsa
  • hjärtstartare
  • defibrillator
  • hjärt-lungräddning

Bliwa är ett försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkringar för grupper. Bliwas kunder är företag och organisationer som inser värdet av trygga och friska med­arbetare och medlemmar. Våra försäkringar ger ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa är kundägt, vilket innebär att försäkringstagarna har insyn och inflytande, och att vårt överskott går tillbaka till dem, bland annat genom sänkta premier och förbätt­rade villkor. Bliwa stödjer kundernas strategiska hälsoarbete, exempelvis genom kunskapsspridning, mötesplatser eller genom att ta fram verktyg som kan användas i verksamheten. Tillsammans skapar vi trygghet och ett hållbart arbetsliv. Läs mer om oss på www.bliwa.se.

Kontakter

Daniel Olemyr

Presskontakt 073 - 639 59 00

Relaterat innehåll

Relaterade event