Pressmeddelande -

Klimatsmarta investeringar gör skillnad på riktigt

73 procent lägre vattenförbrukning och 55 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med andra. Det är bara några exempel i en lång rad positiva miljö- och klimateffekter som försäkringsbolaget Bliwa redovisar i en ny hållbarhetsrapport. – Det här visar att det går att göra skillnad på riktigt, säger Bliwas vd Kristina Ensgård.

De senaste åren har Bliwa satsat ambitiöst och målmedvetet för en hållbar kapitalförvaltning. Idag är 96,5 procent av kapitalet investerat i fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Särskilt fokus ligger på miljö- och klimatsmarta investeringar, alltså investeringar som tydligt bidrar till att rädda miljön och uppnå FN:s klimatmål.

- Vi kräver att våra fondförvaltare har en aktiv dialog med de bolag de investerar i för att påverka dem att agera hållbart i alla lägen. På så sätt kan vi bidra till en bättre och mer hållbar värld. Men vi ser också att hållbara investeringar ger bättre avkastning i längden, säger Bliwas vd Kristina Ensgård.

Under 2018 har Bliwa gjort en kartläggning av hur det investerade kapitalet påverkar och bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den visar att Bliwas aktieportfölj har en tre gånger högre andel kapital investerat i verksamheter som bidrar positivt till FN:s miljö- och klimatmål jämfört med index.

- Vi investerar i allt ifrån verksamheter som ger människor tillgång till rent vatten och som utvecklar förnyelsebar energi, bland annat genom stora investeringar i gröna obligationer. Och så investerar vi givetvis i skog som både absorberar enorma mängder koldioxid samtidigt som den kan användas för att producera klimatsmarta alternativ till fossila bränslen och material, säger Andreas Summersea, ansvarig för kapitalförvaltning på Bliwa.

Fakta: Bliwas kapitalförvaltning i siffror

2 058 miljoner kronor i 23 olika fonder
21 av 23 fonder har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
55 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med index
73 procent lägre förbrukning av vatten jämfört med index
98 procent mindre miljöavfall jämfört med index

Relaterade länkar

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • kapitalförvaltning
  • klimatsmart
  • hållbarhet

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Presskontakt

Daniel Olemyr

Presskontakt 073 - 639 59 00