Pressmeddelande -

Ökat kundinflytande i Bliwa Livförsäkring

På Bliwa Livförsäkrings bolagsstämma 7 juni valdes två nya styrelseledamöter in i styrelsen och en ny modell för kundrepresentation antogs som ska ge ökat inflytande för alla kunder.

Bliwakoncernen fortsätter att växa och har idag cirka 11 000 svenska företag, varav ett 30-tal av de 100 största, samt 10 inflytelserika organisationer som kunder. Under 2010 breddades affären gentemot de 100 största svenska före­tagen och organisationsmarknaden.

2010 i korthet

  • 700 nya företag tecknade tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos Bliwa under 2010. Nu har 178 000 personer sin TGL i Bliwa. Premieinkomsten i koncernen ökade med 20 procent och uppgick till 239 miljoner kronor.
  • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 117 miljoner kronor att jämföras med 2009 års resultat som uppgick till 169 miljoner kronor. Det lägre resultatet beror på lägre kapitalförvaltningsresultat.
  • Totalavkastningen 2010 uppgick till 6,7 (14,4) procent. Från Bliwas nystart 2003 har den genomsnittliga avkastningen uppgått till 8,1 procent att jämföra med snittet i försäkringsbranschen som uppgick till 7,2 procent.
  • Bliwas kapitalbas stärktes med nästan 10 procent och uppgick per årsskiftet till 945 MSEK. Solvensgraden uppgick till 367 procent och konsolideringsgraden uppgick till 584 procent. Bliwa står starkt inför nytt Solvensregelverk.

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Bliwa blev i början av 2011 utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser av undersöknings- och managementkonsultföretaget Great Place to Work Instiute. Utnämningen baseras på den medarbetarundersökning som genomförts på Bliwa under 2010. Bliwas årliga kundundersökning visar att även kunderna är mycket nöjda med Bliwa som försäkringsgivare.

- En förklaring är den entreprenörsanda som präglar Bliwa. Vår affärsmodell utmärks av hög servicegrad, aktivt stöd i våra kunders försäkringshantering och strategiska hälsoarbete samt goda möjligheter till insyn och påverkan för kunderna. Medarbetarna tar ett stort ansvar och är delaktig i hela affärsprocessen och varje medarbetare får direkt betydelse för kundnöjdhet och resultat, berättar Kristina Åkerstrand, vd för Bliwa Livförsäkring.

Ett modernt ömsesidigt försäkringsföretag

På bolagsstämman beslutades om en ny modell för kundrepresentation. Syftet är att ge alla kunder större möjligheter att påverka.

- Vi har höga ambitioner vad gäller att stötta våra kunder, som också är våra ägare, i deras arbete med försäkringar och i förebyggande hälsoarbete. Att vara kund i Bliwa innebär att man har möjlighet, men inte skyldighet, att vara med och påverka verksamheten på olika sätt samt att ta del av vårt breda erbjudande inom försäkringar och hälsofrämjande stöd, säger Kristina Åkerstrand.

Nya styrelseledamöter med erfarenhet från kommunikation och försäkring

På bolagsstämman valdes också två nya ledamöter till Bliwa Livförsäkrings styrelse.

Per Hedelin är vd för Ledarna, Sveriges Chefsorganisation sedan 2003. Genom sitt arbete i Ledarna har Per utvecklat intresse och kunskap för försäkringsverksamhet och sitter bland annat i styrelsen för Alecta och PRI Pensionsgaranti. När det gäller Bliwa ser Per möjligheter till en spännande utveckling.

- Pensioner och försäkringar är för de allra flesta viktigt men ofta svårbegripligt. Genom att bidra till fokus på frågor som kommunikation, enkelhet och kundnärhet kan Bliwa stärka sitt redan starka varumärke ytterligare och därmed ha möjlighet till nya affärer. Jag ser verkligen fram emot att få lära känna Bliwa, säger Per Hedelin.

Michael Runnakko är koncernansvarig inom TeliaSonera för lön, incitamentsprogram, pensioner och andra förmåner liksom även ansvarig för koncernens europeiska fackliga relationer. Michael Runnakko är styrelseledamot i Telias pensionsstiftelse, dess placeringsutskott och i TeliaSonera Assignment B.V. i Holland. Han är också ordförande i PRI Ideell förening och ledamot i styrelsen för Storebrand Helseforsikring AS i Norge.

- En växande utmaning för arbetsgivare är att kunna attrahera och behålla kompetent personal i alla skeden av företagets affärsutveckling. Jag hoppas att mina erfarenheter och insikter från såväl det personalpolitiska perspektivet som från finansieringssidan inom pensions- och försäkringsområdet - nationellt och internationellt - ska komma Bliwa till nytta. Att få vara med och lägga strategier för nya tjänste- och servicekoncept inom en så väl utvecklad nischaktör som Bliwa, med det starka varumärket och de fina finanser som bolaget har, kan inte bli annat än spännande, säger Michael Runnako.

Ämnen

 • Företagsinformation

Taggar

 • bliwa
 • kristina åkerstrand
 • michael runnakko
 • per hedelin
 • ömsesidigt
 • årsredovisning 2010
 • bolagsstämma

Bliwa Livförsäkring är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som i drygt 50 år specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet och hälsofrämjande stöd för att försäkringarna så sällan som möjligt ska behöva användas. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 10 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

Presskontakt

Daniel Olemyr

Presskontakt 073 - 639 59 00

Relaterat material