Pressmeddelande -

Stipendium för hållbara arbetsplatserIdag firar Bliwa sin 5-årsdag. Samtidigt lanseras det nya Bliwastipendiet
som varje år delas ut till stöd för en grupp personer som vill utveckla
hälsoarbetet på sin arbetsplats.

Bakom stipendiet står Bliwa Stiftelsen som under de senaste fem åren har
arbetat med projekt för stärkt hälsa och rehabilitering i samarbete med
företag och organisationer på den svenska arbetsmarknaden.

- Vi har sett att de satsningar där det finns en drivkraft i form av en
person eller en grupp som verkligen vill förändra, är de som har störst
chans att lyckas. Därför vill vi stödja dessa eldsjälar. Vi hoppas att
Bliwastipendiet ska bidra med de resurser som får deras idéer att bli
verklighet, säger Carina Lindström, projektansvarig på Bliwa Stiftelsen.

2009 tema rehabilitering
Stipendiet ska gå till en enskild person eller en grupp som genomfört
målinriktade aktiviteter inom förebyggande eller rehabiliterande
hälsoarbete och som behöver resurser för finansiering av en forsknings-,
utbildnings- eller undervisningsinsats. Varje år sätts ett nytt tema för
stipendiet. För 2009 är temat rehabilitering.

Nominera kandidater
Kriterierna för stipendiet kommer att presenteras i början av 2009. De
nominerade förslagen bereds från mars till juni av en kommitté bestående av
representanter från forskning och arbetsliv. I augusti är kandidaterna
klara och i oktober utses stipendiaten av Bliwa Stiftelsens styrelse. Den
första utdelningen av Bliwastipendiet sker på den årliga Bliwadagen i
november 2009.

Redan nu är det möjligt att nominera kandidater för nästa års stipendium.

- Det behöver inte handla om ett jätteprojekt, stipendiet kan även delas
mellan flera mindre. Huvudsaken är att insatsen kan förväntas göra skillnad
på arbetsplatsen. Vår förhoppning är att vi ska få fram ett antal goda
exempel som vi sedan kan sprida till fler, säger Carina Lindström.

Mer information
Läs mer om Bliwastipendiet, vilka som kan nomineras och hur du går till
väga på: www.bliwastiftelsen.se.

Kontakt
Carina Lindström, projektansvarig Bliwa Stiftelsen, 070-598 71 85,
carina.lindstrom@bliwa.se


Bliwa Stiftelsen
Med vetenskap och samverkan som grund verkar Bliwa Stiftelsen för stärkt
hälsa och rehabilitering för att på så sätt bidra till bättre
verksamhetsresultat i företag och organisationer samt ett hållbart
arbetsliv med bättre livskvalitet. Bliwa Stiftelsen grundades 2002 av Bliwa
Livförsäkring, ett kundägt försäkringsbolag som utvecklar
konkurrenskraftiga gruppförsäkringar för företag och organisationer och
som, i samverkan med arbetsliv och forskning, stödjer sina kunders
strategiska hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. Läs mer på www.bliwa.se
och www.bliwastiftelsen.se.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • bliwa stiftelsen
  • bliwastipendiet
  • hållbart arbetsliv
  • hälsa
  • rehabilitering

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.

Kontakter

Daniel Olemyr

Presskontakt 073 - 639 59 00