Gå direkt till innehåll
Avfall Sverige Miljönär-märker Blocket

Pressmeddelande -

Avfall Sverige Miljönär-märker Blocket

Blocket blir först med att få Avfall Sveriges nya märkning ”Miljönär-vänlig”. Det är en märkning som visar på en verksamhet som gagnar miljön genom att verka för att laga, låna och återanvända. För en hållbar konsumtion i ett hållbart samhälle.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande och reparation. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.

– Avfallsmängderna ökar i princip varje år. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi i en rasande takt. Det håller inte i längden. Miljönär-märkningen syftar till att lyfta upp initiativ som görs för ett mer hållbart samhälle, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. Blocket är ju ett mycket bra exempel på en verksamhet som gör just detta.

– På Blocket brinner vi för återanvändning och vi tycker det är ett bra initiativ av Avfall Sverige att lyfta fram verksamheter som både gynnar vår miljö och är bra för den egna plånboken, säger Anna Backe, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Blocket.

– Devisen ”Miljönär-vänlig - bli rik genom att laga, låna och återanvända” talar både till att man kan spara miljön såväl som pengar på att vara Miljönär-vänlig, säger Anna-Carin Gripwall.

Vi återvinner mer än 99 procent av hushållens avfall som energi eller material, problemet är att det genereras för mycket avfall - i snitt ca 460 kg avfall per person och år i Sverige, totalt 4 400 000 ton sopor. Inom EU slänger vi varje år ca 2,5 miljarder ton[1] totalt! Om vi staplar detta motsvarar det en sträcka fem gånger så lång som avståndet mellan jorden och månen.

Blocket har låtit IVL Svenska Miljöinstitutet genomföra en beräkning på hur mycket koldioxid svenska folket sparar genom handeln på Blocket. Uträkningen visar att vi årligen sparar in 1,6 miljoner ton koldioxid varje år genom att köpa och sälja begagnat. Det är lika mycket som om hela landets vägar stod tomma i en månad.

Läs mer på www.miljönär.se och www.blocket.se/hallbarhetsarbete

För mer information, kontakta:
Annette Karlberg, presschef, Blocket, 0761-30 73 00, annette.karlberg@blocket.se
Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

[1]http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00108&plugin=1

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Blocket

Från lokal prylmarknad i Skåne 1996 till en exportsuccé i över 30 länder 2014 - idag är Blocket, som ägs av mediekoncernen Schibsted, Sveriges största marknadsplats på nätet. Här finns dagligen cirka 600 000 prylar, fordon, jobb och bostäder som annonseras ut och upptäcks av cirka 4 miljoner besökare varje vecka. Värdet av alla annonser 2014 var 467 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 12 procent av Sveriges BNP. Tack vare begagnathandeln på Blocket kan 1,6 miljoner ton växthusgaser undvikas varje år. Det motsvarar som om alla Sveriges vägar stod tomma i över en månad. 

Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Våra medlemmar är främst kommuner och kommunala bolag. Tillverkare, entreprenörer med flera kan vara associerade företagsmedlemmar. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning. www.avfallsverige.se

Presskontakt

Matilda Adelborg

Matilda Adelborg

Presskontakt Presskommunikatör 0735839335
Tero Marjamäki

Tero Marjamäki

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0736 53 71 36

Relaterade nyheter