Pressmeddelande -

Cellfabs cellarmering blev bästa svenska miljönyhet i juni

Cellfabs information om sitt nya extra effektiva sätt för armering blev juni månads bästa svenska miljönyhet. Efter en storartad spurt tog Norrbottensföretaget över 50 % av rösterna i Eco Innovations webröstning om bästa miljönyhet i juni.

-”Vi är väldigt stolta över denna utmärkelse. Detta är ytterligare ett bevis på hur enkelt, klart och tydligt budskapet om cellarmeringens nytta kan förmedlas.” Det säger Cellfabs ledningsgrupp, Johan Persson och Kiano Mottaghian i ett gemensamt uttalande.

-"Denna nya princip för armering kan i förlängningen ge mycket stora miljöförbättringar. Att en innovation i så tidigt skede vinner webröstningen visar ännu en gång att våra besökare gläds åt hoppet om en bättre miljö på lång sikt genom innovationer." Det kommenterar Erik Sandström, för Eco Innovation AB som ordnade webröstningen.

Cellfabs Cellarmering är en ny, unik armering för betong, asfalt och andra material. Dess geometriska patentsökta struktur ger helt unika tekniska egenskaper. Men Cellfabs främsta säljargument i dag är arbetsbesparing

Innovationen kan minska råvaruåtgången och därmed energiförbrukning och transporter samt i förlängningen leda till helt nya användningsområden för material. Det kan i sin tur kan ha mycket stora miljöeffekter.

Länk till presentation av företaget med bästa svenska miljönyhet i juni: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/cellfab-110718

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljonyhet-juni

Länk till Cellfabs hemsida: http://cellfab.se/

Vidare infromation:

Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB, tel 070-2994762, epost: erik@ecoinnovation.se

Kiano Mottaghian, Cellfab: Mobil      +46(0)707-71 10 89E-post      kiano@cellfab.se

 

Ämnen

 • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

 • miljöteknik
 • miljö
 • miljöinnovation
 • betong
 • jönköping
 • töre
 • norrbotten
 • cellfab
 • eco innovation

Eco Innovation: Tel: 070-2994762, epost: info@ecoinnovation.se

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

 • Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
 • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
 • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
 • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
 • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.
 • GRATIS självstudier om EU-bidrag främst för innovationer och miljö på sidan: http://eu-bidrag.org

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: info@ecoinnovation.se

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping