Pressmeddelande -

Elsnöskotern blev bästa svenska miljönyhet i april

Elsnöskotern, Elmacchina från Östersund blev bästa svenska miljönyhet i april. Drömmen om  tystare vinterfjäll är stark. Befintlig snöskoterteknik står för mycket stor del av utsläppen från trafik i våra tre nordligaste län. Den introducerade prototypen ger hopp om att slippa dessa olägenheter. Eco Innovation AB ordnade nätröstningen på sajten Miljöinnovation och EU-bidrag. 75 % av de röstande älskade elsnöskotern mest.

Ledningen för Elmacchina säger:

-” Det känns mycket roligt och inspirerande att få utmärkelsen bästa miljönyhet.  Detta är ett av många kvitton på att Elmacchina ligger helt rätt i tiden ..... Efter premiärvisningen ...i Åre har uppmärksamheten och intresset för elsnöskotern varit långt över vår förväntan. De stora snöskotertillverkarna tog tidigt kontakt och visade sitt intresse och även nya potentiella kunder har hört av sig. ”

 -"De miljöproblem som elsnöskotern kan lösa är mycket nära människor. Vid flera tidigare omröstningar har vi sett att detta påverkar röstandet. Vi vill påverka vår miljö med information om positiva nyheter. De lönsamma innovationerna sprids och förbättrar miljön. Det hoppas jag på för elsnöskotern". Det säger Erik Sandström, VD för Jönköpingsföretaget Eco Innovation som organiserade webröstningen.

Utvecklingen för snöskotrar behöver gå snabbt framåt. Det behövs för miljön. Avgaserna för en snöskoter är 10 ggr större än för en bil utan katalysator och 100 – 10 000 gånger större än en bil med katalysator. Vägverket har skrivit att i länen Norrbotten, Västerbotten och Jämtland utgör snöskotern uppemot 30 % av de totala kolväteutsläppen. Körningen sker dessutom under en intensiv period.

Med eldrift försvinner nästan allt buller, alla utsläpp av kolväten, kolmonoxider, partiklar och kväveoxider. Kolväten är cancerframkallande. Kolmonoxid är en hälsofarlig, luktfri gas som bl.a. försämrar blodets syreupptagningsförmåga. Förhöjda halter av partiklar påverkar andningsvägarna och antas vara cancerframkallande. Därför älskar så många denna innovation.

Länk till Eco Innovations presentation av Elsnöskotern från Elmacchina: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/elsnoskotern-april

Länk till webröstningen med konkurrenterna Torkapparaters innovation för att göra "kol" av färsk biomassa och Clean Oils order på Processorer för att rena olja till Turkiet. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-april

Vidare information: http://ecoinnovation.se/

Eller direkt till Vd för Eco Innovation, Erik Sandström, tel 070-2994762 eller epost: erik@ecoinnovation.se

Ämnen

 • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

 • östersund
 • elsnöskoter
 • eco innovation
 • miljöteknik
 • miljöinnovation
 • miljö
 • torkapparater
 • clean oil
 • jönköping

Eco Innovation AB är ett famlijeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder:

 • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
 • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
 • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
 • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer eller börsnoterad miljöteknik.
 • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se/

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: erik@ecoinnovation.se 

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping