Pressmeddelande -

Marin Spillvärme Åter, Effektivare Skogsbränsletransport eller Effektivare Armering blir bästa miljönyhet i juni?

Marin Spillvärme Åter, Effektivare Skogsbränsletransport eller Effektivare Armering?  Vilken blir bästa svenska miljönyhet i juni? Eco Innovation AB har nominerat tre härliga nyheter för webröstning. Börsnoterade Opcon och Wallenius konkurrerar med Sveaskog och Ängsgården från Lindesberg samt mot nystartade Cellfab i Norrbotten. 

- "Kan politikerna i Almedalen skapa lika mycket miljönytta som dessa härliga miljöinnovationer? De är upplyftande exempel på de miljövinster varje dag som skapas i företagsvärlden. Lönsamma miljöinnovationer är en grundförutsättning för att vi ska klara jordens miljöproblem." Det säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB. 

Opcons Powerbox är finalist i Sustainable Shipping Awards i kategorin Environmental Innovation of the Year. En nyutvecklad och marinanpassad version av Powerboxen kan ge upp till 5-10 procents lägre utsläpp. Sjöfarten släpper ut dubbelt så mycket CO2 som flyget.

Skogliga Grotbuntar (Grenar och toppar) är snåriga att transportera. Sveaskog testar nu en Specialbyggd lastbil som täcker lasten med nät. Ängsgården System i Lindesberg har tagit fram det speciella nät som håller grotbuntarna på plats. Då behövs ca 25 % mindre bränsle för transporterna.

Cellfabs cellarmering gör att mindre material behövs för att nå samma hållfasthet och större livslängd för bland annat armerad betong. Det är en grön armering som minskar  koldioxidutsläppen radikalt.Trots att utvecklingen ännu är i sin linda ger det stort hopp för miljön. 

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljonyhet-juni

Ämnen

 • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

 • miljöteknik
 • wallenius
 • jönköping
 • norrbotten
 • lindesberg
 • cellfab
 • ängsgården
 • sveaskog
 • opcon
 • aktier
 • miljöinnovation
 • almedalen
 • miljö

Eco Innovation: Tel: 070-2994762, epost: info@ecoinnovation.se

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

 • Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
 • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
 • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
 • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
 • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.
 • GRATIS självstudier om EU-bidrag främst för innovationer och miljö på sidan: http://eu-bidrag.org

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: info@ecoinnovation.se

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping