Pressmeddelande -

Ny utbildning: Internationella EU-projekt för myndigheter

"Många myndigheter vet vilka möjligheter till finansiering som finns genom EU:s strukturfonder i Sverige.  Men kunskapen om möjligheterna med internationella EU-projekt är begränsad. De ger goda möjligheter att utveckla bra och lönsamma samarbeten för den som lyckas hitta rätt finansieringskälla och rätt samarbetspartner. Vi hoppas bidra till att fler myndigheter lyckas få bra sådana projekt." Det säger Erik Sandström, VD för Jönköpingsföretaget Eco Innovation AB.

Erik fortsätter: -"Vårt introduktionspris för en 2-dagarskurs är med alla rabatter hälften av vad en endagskurs för företag kostar i Stockholm. Genom att erbjuda kursen på det regionala planet minskar kostnaderna för deltagarna ännu mer."  

De två första utbildningarna arrangeras hos Science Park, Jönköping 3-4 februari och i Örebro 10-11 februari. Därför kan många delta i en tvådagarskurs regionalt och slippa resa till Stockholm. Företaget kan i samverkan med regionala aktörer skräddarsy fler kurser.

Erik fortsätter: -"Utbildning är en ny verksamhet för Eco Innovation. Men i mitt förra jobb hos Skogsstyrelsen har jag organiserat och genomfört mer än trettio utbildningar. Våra verksamheter sedan tdigare är konsulttjänster för EU-finansiering och PR för miljöinnovationer."

MÅLGRUPP:
Anställda, med begränsade förkunskaper, vid myndigheter och icke vinstdrivande organisationer som kan utveckla samarbeten för Internationella EU-finansierade projekt.

UTBILDNINGSMÅL:
Deltagarna ska efter kursen:

 • Känna till sina möjligheter för EU-finansiering  genom internationella projekt
 • Förstå hur de kan initiera och bygga projekt

TID OCH PLATS:

 • 3-4 februari i Science Park, Jönköping
 • 10-11 februari i Örebro
 • Två dagar på valfri plats enligt överenskommelse

 KURSINNEHÅLL:

Presentationer och övningar varvas. Huvudteman blir:  

 • Pengar som funktion av EU:s politik
 • Finansieringsinstrument för målgruppen
 • Utveckling av ett projektkoncept
 • Att rapportera utbildningen hemma

VIDARE INFORMATION:

Websida: http://evolveu.bloggsida.se/eu

VD Erik Sandström: e-post: evolveu@gmail.com  telefon: 070-2994762

 

 

 

Ämnen

 • Offentlig sektor

Kategorier

 • eu-finansiering
 • örebro
 • jönköping
 • kurs
 • utbilding
 • ngo:s
 • myndigheter
 • internationellt

Eco Innovation AB är ett famlijeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder:

 • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt. Närmast på programmet står tvådagarskurser om internationella EU-projekt för myndigheter i Jönköping 3-4 februari och i Örebro 10-11 februari.
 • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
 • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
 • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
 • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU.

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: evolveu@gmail.com

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping