Gå direkt till innehåll
Blomsterfonden kallar till annorlunda föreningsstämma

Pressmeddelande -

Blomsterfonden kallar till annorlunda föreningsstämma

Blomsterfonden har p.g.a. coronapandemin tagit beslutet att hålla en annorlunda föreningsstämma 2020. Stämman var tidigare utlyst till den 27 maj, men fick ställas in. Styrelsen har gjort bedömningen att det fortfarande inte är möjligt att genomföra en stämma med fysisk närvaro till hösten och föreningsstämman kommer därför att hållas den 5 oktober utan fysiskt närvarande medlemmar.

Alla anmälda medlemmar kommer i förväg att kunna göra sin röst hörd genom att skicka in sina röster via en dagordningsenkät, antingen digitalt eller via vanlig post.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA – STEG FÖR STEG

 1. Anmälan

  Anmälan till stämman görs enklast genom att fylla i formuläret här. Du kan även skicka ett mejl till medlem@blomsterfonden.se eller ringa 08-555 94 751. Glöm inte att uppge om du vill rösta via e-post och länk till digital enkät eller om du vill ha en pappersenkät på posten. Medlemsavgiften för 2020 måste vara betald för att du ska kunna delta på föreningsstämman. Anmäl dig senast den 7 september.

 2. Utskick av handlingar inför stämman

  Den 8 september skickar Blomsterfonden ut handlingar till alla anmälda medlemmar enligt medlemmens önskemål om kommunikationssätt.
  E-post: När du har valt e-post så får du handlingarna den 8 september. Du får därefter ett separat mejl med en länk till röstningsenkäten.
  Vanlig post: Om du har valt vanlig post kommer handlingarna att skickas ut tillsammans med röstningsenkät och ett frankerat svarskuvert den 8 september.

 3. Anmälda medlemmar kan rösta fram till den 28 september

  Efter genomförd röstning samt insamling och sammanställning av resultat kommer sedan föreningsstämman att genomföras den 5 oktober. Röstlängden utgörs av alla som har svarat på röstningsenkäten.
  En oberoende granskare kommer att kvalitetssäkra röstningen och närvara under den skriftliga stämman. Stämmans ordförande kommer att vara extern för att ytterligare garantera ett rättssäkert genomförande.

Vid frågor kontakta oss via e-post på medlem@blomsterfonden.se.

Varmt välkommen att anmäla dig till en annorlunda föreningsstämma 2020!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre i Storstockholm. Blomsterfonden verkar för äldre i samhället och erbjuder människor över 60 år ett trygghetskoncept för varje skede i livet.

Kontakter

Christel Jansson

Christel Jansson

Presskontakt Insamlings- och kommunikationschef Insamling och kommunikation 08-555 94 525

Relaterat innehåll

Hem och vård åt äldre sedan 1921

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre i Storstockholm. Idag har Blomsterfonden fem anläggningar med seniorboende, tre äldreboenden och egen hemtjänst. För att kunna ge äldre en trygg tillvaro har Blomsterfonden en omfattande social verksamhet som stöd. Den sociala verksamheten finansieras helt av insamlade medel till ett 90-konto (PG 90 25 30-5).

Blomsterfonden

Ringvägen 105, 1 tr ned
118 60 Stockholm