Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Blomsterfonden säljer två fastigheter i Danderyd

Blomsterfonden säljer två fastigheter i Danderyd som ett led i den framtida strategin att renodla ett trygghetskoncept för äldre. Köpare av fastigheten Muspelhem 8 är Nordic Corporate Finance AB tillsammans med Gillöga AB och köpare av fastigheten Jarl 20 är Erik Karlin och Johan Varland via bolag. Newsec var Blomsterfondens rådgivare i transaktionen.

Bägge fastigheterna är i sitt nuvarande skick inte anpassade till senior- eller äldreboende, och uppfyller inte Blomsterfondens övergripande mål: hem och vård åt äldre.

- Försäljningen av fastigheterna är startskottet för att renodla det övergripande fastighetsbeståndet i föreningen till bostäder anpassade till äldre, säger Ulf Thörnevik, VD för Blomsterfonden.

- Blomsterfonden har en strategisk inriktning att utveckla, bygga ut och renodla Blomsterfondens trygghetskoncept. Vi kommer att finansiera utvecklingen av våra befintliga anläggningar i Danderyd och Stockholm med inkomsterna från fastighetsförsäljningen, fortsätter Ulf Thörnevik.

För ytterligare information kontakta gärna:

Ulf Thörnevik, VD Blomsterfonden

Tel 08- 555 94 510

ulf.thornevik@blomsterfonden.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM BLOMSTERFONDEN:
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre i Storstockholm. Blomsterfonden verkar för att äldre i samhället och erbjuder människor över 60 år ett tryggt boende för varje skede av den tredje åldern. Föreningen erbjuder seniorboende, med en social verksamhet och aktiviteter som stöd. Blomsterfonden är även aktiva som vårdgivare inom äldreomsorgen med tre äldreboenden och hemtjänst. Blomsterfonden ger äldre ett tryggt, säkert och värdigt boende

OM NORDIC CORPORATE FINANCE AB:
Nordic Corporate Finance AB är ett privatägt aktiebolag som är verksamt inom fastighetsutveckling i Stockholm och Uppsala.

Om Erik Karlin & Johan Varland:
Erik Karlin och Johan Varland arbetar via bolaget Sveamalm med aktiv fastighetsutveckling i goda lägen i Sveriges tillväxtregioner. Det innebär bl.a att vi förvärvar kontorsfastigheter och byggrätter i Stockholmsområdet och konverterar dem till attraktiva bostäder.

OM NEWSEC:
Newsec är norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen, med över 20 kontor i 8 länder. Newsec erbjuder tjänster till såväl fastighetsägare som företag som hyr eller äger sin fastighet. Newsec har över 700 anställda och har den senaste tiden varit rådgivare i affärer med ett sammanlagt värde av över 90 miljarder kronor. Vi värderar fastigheter värda mer än 650 miljarder kronor per år och förvaltar över 1000 fastigheter med ett totalt värde av 100 miljarder kronor. Via vårt väl underhållna internationella nätverk om 6000 konsulter, kan vi erbjuda våra tjänster på den globala marknaden. Detta gör oss till norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen vilket ger oss en unik förmåga att förutsäga framtiden.

Kontakter

Hem och vård åt äldre sedan 1921

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre i Storstockholm. Idag har Blomsterfonden fem anläggningar med seniorboende, tre äldreboenden och egen hemtjänst. För att kunna ge äldre en trygg tillvaro har Blomsterfonden en omfattande social verksamhet som stöd. Den sociala verksamheten finansieras helt av insamlade medel till ett 90-konto (PG 90 25 30-5).

Blomsterfonden
Ringvägen 105, 1 tr ned
118 60 Stockholm