Pressmeddelande -

Blooc och Derome Hus utvecklar tillsammans ett bostadskvarter med radhus ritade av arkitekterna på Blooc, i den nya stadsdelen Bro Mälarstad

Under våren har planerna om ett gemensamt första bostadsprojekt mellan Blooc och Derome Hus arbetats fram. De båda bolagen kan beskrivas som syskon i den familjeägda koncernen Derome och besitter tillsammans gedigen erfarenhet av bostadsutveckling. Nu är det bestämt att Blooc och Derome Hus tillsammans utvecklar en av etapperna i den nya ambitiösa satsningen i Bro Mälarstad i Upplands Bro.

Projektet kommer att omfatta 15 radhus ritade av arkitekterna på Blooc. Bostäderna om 99 kvm har 3–4 sovrum och en planlösning som helt tagits fram utifrån den målgrupp som vi ser finns i Bro Mälarstad. Området kommer att bli en perfekt plats för unga barnfamiljer att flytta till när den nuvarande bostaden känns för liten och drömmen om en liten lättskött tomt och grill blir för stor. Bostäderna karaktäriseras av den design som Blooc blivit erkända för.

”Skogsgatans radhusbebyggelse tar på ett naturligt sätt plats i området. Bostäderna knyter väl an till platsens stora naturvärden likväl som intilliggande mer stadsmässig bebyggelse. Bakgårdar av mer privat karaktär med direkt koppling till orörd natur och Bloocs kontemporära och genuina arkitektur kännetecknar och karaktäriserar kvarteret. Generösa och flexibla bostäder med materialval och gestaltning vi känner oss stolta över", säger Christoffer Baudou, Arkitekt, Blooc

Söder om pendelstationen i Bro växer en den nya stadsdelen Bro Mälarstad fram. Bro Mälarstad länkar samman Bro centrum med Mälaren. Här utvecklas nya samlingsplatser i form av torg, parker och stråk som inbjuder till kontakt mellan människor. Längs stranden planeras en strandpromenad med solbryggor, kajer, småbåtshamn och badplats. Det kommer även finnas service i form av butiker, skola och förskola. Utöver Blooc och Derome Hus kommer ett flertal erkända utvecklare kommer att bidra till att utveckla Bro Mälarstad till ett samtida bostadsområde.

”Vi är väldigt glada över att få utveckla ett första projekt tillsammans med Derome Hus. I synnerhet då redan vi ingår i samma koncern och därmed delar liknande ambitioner för hållbara och prisvärda bostäder, utan att göra avkall på design och arkitektur”, säger Iris Vesterberg, Affärsutvecklare, Blooc


”Vi ser med spänning fram emot att i samarbete med Blooc, med ett starkt varumärke, få leverera väl genomarbetade bostäder till våra kunder. Derome och Blooc levererar det lilla stora huset, med naturen och områden för rekreation inpå knuten”, säger Fredrik Rådstedt, Projektledare, Derome Hus.Om Derome Hus

Vi på Derome är en samhällsbyggare i tiden. Vi tänker långsiktighet och hållbarhet i allt vi gör och värnar om att människor ska vilja bo, leva och trivas i våra områden, länge. Vi erbjuder boendeformer för alla livsstilar, från nyckelfärdiga villor till bostadsrätter i flervåningshus. Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Trä är den gröna tråden genom hela vår verksamhet och med mångårig kunskap och kärlek till trä förädlar vi råvaran hela vägen – från skog till färdigt hus. www.derome.se

Om Blooc

Grundades 2011 och har huvudkontor på Skeppargatan i Stockholm. Bostadsutvecklare som sedan starten 2011 utvecklat 20 bostadsområden i Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. På Blooc arbetar arkitekter, affärsutvecklare och projektledare med gedigen kompetens inom bostadsutveckling. Blooc utvecklar bostadsområden med nyproducerade hus, lägenheter och hyreslägenheter i trä och är sedan 2017 delägt av Deromegruppen, som är en av Sveriges största träindustrier med en årlig omsättning på 7,5 miljarder kronor. www.blooc.se

För mer information eller frågor kontaktas:

Stefan Gustavsson
VD, Blooc
Telefon: 0733–58 05 78
E-post: stefan@blooc.se


Fredrik Rådstedt
Projektledare, Derome Hus
Telefon: 08-55 55 42 91
E-post: Fredrik.radstedt@derome.se

Ämnen

  • Arkitektur

Regioner

  • Stockholm

Grundades 2011 och har huvudkontor på Skeppargatan i Stockholm. Bostadsutvecklare som sedan starten 2011 utvecklat 16 bostadsområden i Stockholm, Eskilstuna och Uppsala. Blooc utvecklar bostadsområden med hus, lägenheter och hyreslägenheter i trä och är sedan 2017 delägt av Deromegruppen, som är en av Sveriges största träindustrier med en årlig omsättning på 7,5 miljarder kronor. www.blooc.se

Kontakter

Camilla Käll

Presskontakt Marknadchef 0768 53 41 74